Koło Łowieckie Nr 1 „Hubert” w Brzegu

Rok założenia: 1946

Założyciele: Jozef Bednarczuk, Antoni Gawęcki, Jan Grabowski, Tadeusz Kamiński, Feliks Klimaszewski, Władysław Leśniak, Jan Oleksów, Jan Proszak, Michał Urbanowicz, Stanisław Zięba.

Z zachowanych dokumentów można wywnioskować, że Koło Łowieckie Nr 1 „Hubert” w Brzegu jest najstarszym kołem łowieckim na Opolszczyźnie. Wynika z nich bowiem, że pełnomocnik rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zatwierdził jego założenie oraz statut 1 lutego1946 roku. Nosiło ono w nim nazwę: Stowarzyszenie Myśliwskie pod Znakiem Świętego Huberta. Liczyło 20 członków posiadających przedwojenne uprawnienia do polowania. W tym czasie powstała Powiatowa Rada Łowiecka, działająca jako koordynator ds. łowiectwa, której prezesem został współzałożyciel koła Jan Proszak. W latach 1946-48 liczba członków koła wzrosła do 40 myśliwych. Wiosna 1948 roku doszło do jego podziału na dwa koła: Stowarzyszenie Myśliwskie Św. Huberta z siedziba w Brzegu i Stowarzyszenie Myśliwych i Hodowców „Leśnik” z siedziba w Karłowicach. Stowarzyszenie Myśliwskie Św. Huberta w Brzegu było w tym okresie najbardziej prężna organizacja łowiecka na ziemi brzeskiej, licząca 34 członków, gospodarująca na obwodach o powierzchni 12 622 ha., w granicach wsi: Olszanka, Przylesie, Kościerzyce, Lubsza, a od 1952 roku na obwodach o łącznej powierzchni około 20 tys. ha. W kolejnych latach powierzchni obwodów systematycznie ubywało wskutek powstawania nowych kół łowieckich. W pierwszych latach powojennych, z braku zwierzyny grubej, polowano głownie na zające i ptactwo łowne. O zasobności łowisk w zwierzynę drobna świadczą liczby: w sezonie łowieckim 1950/51 pozyskano 713 zajęcy i ponad 220 kuropatw. Choć nie było to w tamtych latach pozyskanie rekordowe, z nostalgia wspomina się o tym teraz, gdy spadła liczebność zwierzyny drobnej i nie prowadzi się polowań na zające i kuropatwy. 28 lipca 1953 roku koło otrzymało obecna nazwę, a po weryfikacji myśliwych, przeprowadzonej 1 sierpnia 1957 roku, ich liczba spadła do 25. W tym czasie doszło do połączenia się z Kołem Łowieckim Nr 3 „Gwardia”. Z czasem koło ponownie się rozrosło i w połowie lat 60. XX wieku wydzieliło się z niego Koło Łowieckie nr 3 „Cyranka”, a później Koło Łowieckie nr 2 „Bażant”, zaś w czerwcu 1975 roku przy łączyło się do niego Koło Łowieckie nr 4 „Ryś”. Członkowie koła są zdyscyplinowani, zaangażowani i oddani łowiectwu. Potwierdza to nadanie przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich czternastu spośród nich Brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej, siedmiu Srebrnych Medali Zasługi Łowieckiej”, a jednemu Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej. Senior koła, Kol. Zygmunt Sperling, za wieloletnia ofiarna pracę na rzecz łowiectwa otrzymał Złom – najwyższe odznaczenie łowieckie. Dwunastu myśliwych wyróżniono medalami „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny”. Takim medalem odznaczono też koło z okazji jego jubileuszu 50lecia w 1996 roku. 10 lat później, w 2006 roku, przy okazji obchodów 60 lecia istnienia koła, myśliwi ufundowali sztandar – symbol lokalnego patriotyzmu i tradycji.

Koło gospodaruje w dwóch obwodach: leśno-polnym obwodzie łowieckim nr 51 „Lubicz” i polnym obwodzie łowieckim nr 70 „Kolnica”. Ich łączna powierzchnia wynosi 11 390 ha. Od połowy lat 50. ub. wieku w obwodzie łowieckim nr 51 zaczęło wyrastać pogłowie zwierzyny grubej i jej pozyskanie. W 1956 roku odnotowano np. rekordowy odstrzał dzika: Kol. Wilhelm Kowal w okolicach wsi Dobrzyń upolował odyńca o wadze 230 kg (po wypatroszeniu). Obecnie pod względem zasobności w zwierzynę grubą koło zajmuje na ziemi brzeskiej drugie miejsce. Średnio pozyskuje rocznie ok. 20 jeleni, 70 dzików w obwodzie 51 i 20 dzików w obwodzie 70 oraz ok. 130 saren (w obu obwodach). Wyraźnie w obwodach koła spadła natomiast liczebność ptactwa łownego, szczególnie kuropatw i bażantów . W lipcu 1997 roku ziemia brzeska została dotknięta klęska powodzi. Obwód łowiecki nr 51 został w 60% zatopiony, czego następstwem było wyginięcie zwierzyny łownej, głownie sarny (około 150 sztuk), zająca (ok. 90%) oraz ptactwa łownego. Przez falę powodziowa w 50% zostały zniszczone urządzenia hodowlano-łowieckie. Jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków koła w ciągu dwóch lat wszystkie zostały odbudowane. Co dwa lata do swoich łowisk koło introdukuje 200 bażantów, a w 2007 roku dokonało introdukcji 6 danieli (2 byki i 4 łanie). W 1995 roku zakupiło we wsi Pisarzowice, gmina Lubsza, stary budynek gospodarski, który wspólna praca zaadaptowano na klub myśliwski oraz siedzibę koła. Najbliższe lata to ambitne plany zwiększenia populacji zwierzyny drobnej oraz podniesienia w kole na wyższy poziom kynologii myśliwskiej. Gospodarując na obwodzie nr 51 o powierzchni 6420 ha, w tym 2750 ha powierzchni leśnej, oraz obwodzie nr 70 o powierzchni 4970 ha (obwód polny), koło posiada 112 ambon, 14 paśników, 33 podsypy dla bażantów i budki dla kuropatw, 180 lizawek, magazyn na karmę suchą i treściwą oraz murowaną piwnicę na rośliny okopowe. Uprawia 4 poletka zaporowe o łącznej powierzchni 4,75 ha, wysadzając topinambur i wysiewając kukurydzę w celu zapobiegania nadmiernym roślinom w uprawach rolnych.

Członkowie koła: Jan Andruchów, Andrzej Bielecki, Jozef Bielecki (łowczy), Kazimierz Barski, Jerzy Drankowski, Aurelia Frihauf, Janusz Frihauf, Włodzimierz Fudali, Bogdan Gustowski, Tomasz Helak, Adam Huk, Stanisław Huk, Edward Józwenko, Jozef Kalandyk, Jacek Kamiński, Bartłomiej Kastelik, Julian Kastelik (członek Komisji Rewizyjnej), Kamil Kastelik, Zenon Kłoda, Ryszard Komornicki, Eugeniusz Kończyło, Bogdan Kopecki, Tadeusz Lis, Edward Majewski, Mieczysław Malec, Mieczysław Malinowski, Andrzej Oleszko, Ryszard Oliwa, Tomasz Paciorek, Lech Pawluk (skarbnik), Ryszard Pieruń, Czesław Pol, Jozef Poterek (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Tadeusz Protasewicz (prezes zarządu koła), Zenon Puszkiewicz, Jan Rubiszewski, Jan Rzepkiewicz, Mieczysław Sperling (podłowczy), Zygmunt Sperling, Roman Terlecki, Marek Witka, Michał Wróblewski, Leszek Wyczawski (sekretarz zarządu koła), Dariusz Wysocki (członek Komisji Rewizyjnej), Bogdan Zaguła.

Odeszli na wieczne łowy: Zbigniew Babiński, Andrzej Borowski, Julian Broniec, Jozef Ciećko, Konrad Dobosz, Leon Drankowski, Antoni Gawęcki, Bolesław Gumienny, Jozef Hajdasz, Tadeusz Kamiński, Michał Konarski, Jan Król, Władysław Leśniak, Tomasz Malinowski, Stanisław Nawrotkiewicz, Bogdan Oliwa, Hieronim Płończak, Edward Szkot, Waldemar Szkot, Jozef Ścibior, Tadeusz Wach, Bogusław Wieland, Ryszard Włodarczyk, Jozef Wyczawski.

<< wstecz