Koło Łowieckie Nr 1 Borsuk w Prudniku

Rok założenia: 1946

Założyciele: Antoni Błaszczyński, Jan Czchowski, Wojciech Balcerek, Stanisław Meszek,

Zygmunt Porażka, Władysław Krawczyński, Jozef Mistrzycha, Jozef Przybyłkiewicz, Leon

Wolski, Jan Sobota.

Koło powstało w styczniu 1946 roku, jednak jego zalążki należy datować już na listopad 1945 roku. Również w 1946 roku powstało Koło Łowieckie Nr 4 „Odyniec” w Lubrzy koło Prudnika. Koło „Odyniec” nawiązało ścisły kontakt z Kołem Łowieckim Nr 1 „Borsuk” w Prudniku. Ta koleżeńska współpraca zaowocowała stworzeniem jednego zarządu dla obu kół. Jednak w końcu lat 50. ub. wieku dochodzi do ich rozłączenia. W skład Koła Łowieckiego Nr 1 „Borsuk” w Prudniku obok Jana Czchowskiego i Antoniego Błaszczyńskiego weszli wszyscy myśliwi z grupy założycieli koła. Do ich grona dołączali nowi koledzy. Obecnie koło liczy 25 członków, w tym jednego nie macierzystego. Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 104 „Tomice” i obwód łowiecki nr 105 „Wierzch”.

Członkowie koła: Jerzy Bul, Josel Czerniak (prezes zarządu koła), Jozef Gesler, Jozef Graba, Jerzy Grzegorzewski (sekretarz zarządu koła), Bogdan Jamioł (członek Komisji Rewizyjnej), Łukasz Jurecki Stanisław Jurecki (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Jan Kaiser, Tadeusz Kamiński, Klaudiusz Korgel, Ryszard Kurspiot, Grzegorz Kuźniar, Zbigniew Kuźniar, Wacław Lustig (członek Komisji Rewizyjnej), Jan Mencler, Bernard Parusel, Godfryd Pelka, Stefan Pelka, Sławomir Pietras, Zbigniew Reczuch, Łukasz Świtalski, Stanisław Świtalski (skarbnik), Stanisław Trzop, Jan Zahuta, Jerzy Zembroń (łowczy).

Odeszli na wieczne łowy: Antoni Błaszczyński, Wojciech Balcerek, Teofil Bednarowicz, Alojzy Białek, Jan Filipek, Władysław Krawczyński, Adam Lustig, Stefan Mały, Mazur, Stanisław Menszek, Jan Mikulski, Jozef Mistrzycha, Henryk Motak, Marian Nosal, Jan Pelka, Zdzisław Piech, Zygmunt Porażka, Jozef Przybyłkiewicz, Jan Sobota, Leon Szanc, Kazimierz Świdziński, Stanisław Wijatyk, Leon Wolski, Czesław Zembroń, Antoni Ziobrowski, Stefan Żyła.

<< wstecz