Koło Łowieckie Jeleń w Zabrzu

Rok założenia: 1948

Założyciele: Antoni Ajdukiewicz, Ludwik Ballenstedt, Bronisław Górny, Antoni Heinrich,

Henryk Kruszewski, Paweł Matloch, Zygmunt Mielnik, Marian Pawlikowski, Aleksander Rolnik, Tadeusz Sambura, Tadeusz Stary.

Koło Łowieckie „Jeleń” w Zabrzu powstało przy Zabrzańskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Zabrzu i zostało zarejestrowane 25 września 1948 roku pod nazwa Górnicze Koło Łowieckie „Jeleń”. Pierwszym prezesem zarządu koła i jednocześnie jednym z założycieli był Kol. Antoni Ajdukiewicz. Początkowo koło dzierżawiło 3 870 ha gruntów rolnych w powiatach Gliwice i Strzelce Opolskie. W chwili założenia liczyło 11 członków, a ich liczba systematycznie wzrastała do 33 w 1964 roku i 43 w chwili obecnej. Od 1954 roku koło dzierżawiło trzy obwody łowieckie, jeden leśny i dwa polne, o łącznej powierzchni 11 477 ha, z czego dwa na terenie województwa opolskiego. Obecnie dzierżawi dwa obwody łowieckie, z których jeden, obwód łowiecki nr 43 „Daniec”, leży na terenie Opolszczyzny. Koło przywiązuje dużo uwagi do propagowania kultury łowieckiej. Temu celowi służy m.in. ufundowany w 1998 roku sztandar koła. Dużo uwagi przywiązuje też do rozwoju sygnalistki łowieckiej. Działa intensywnie w zakresie edukacji łowieckiej wśród młodzieży i na płaszczyźnie kształtowania pozytywnego wizerunku Polskiego Związku Łowieckiego oraz przychylnego odbioru społecznego myśliwych. W tym celu od lat organizuje spotkania myśliwych z gronem nauczycielskim i młodzieżą ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenach obwodów. Młodzież szkolna, zapraszana na wycieczki po lesie, jest zapoznawana nie tylko z bogactwem przyrody, ale także z pracą myśliwych na rzecz ochrony i hodowli zwierzyny. Koło przywiązuje również dużo uwagi do dobrej współpracy z leśnikami i rolnikami. Organizowane są czyny społeczne przy sadzeniu lasu oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Warto również wspomnieć o zaangażowaniu członków koła w prace organów okręgu katowickiego PZŁ (Okręgowy Sad Łowiecki).

Członkowie koła: Jolanta Dobosz, Stanisław Dziurkowski, Janusz Głogowski, Jerzy Głogowski, Mirosław Grzyb (członek Komisji Rewizyjnej), Feliks Grzybowski, Czesław Hadała, Jan Janota, Jozef Kamiński (niemacierzysty), Wojciech Kloc (sekretarz zarządu koła), Jan Kluczny, Jan Kohel (niemacierzysty), Henryk Kowalewski, Jan Kowalik (łowczy), Stanisław Krzyż, Reinhold Lis, Ryszard Lis, Krystian Łukasik, Norbert Lysek (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Zygmunt Machowski, Johan Madsen, Kazimierz Mędrek, Roman Mędrek, Grzegorz Michalik, Andrzej Michniewski, Adrian Mientus, Fryderyk Mientus, Roman Mika, Marek Pasoń, Aleksander Rackowicz, Władysław Rasinski (członek Komisji Rewizyjnej), Werner Salzburg, Zygmunt Salzburg, Tadeusz Szmidt, Marian Trzcionka (skarbnik), Edward Trzensiok (niemacierzysty), Sebastian Trzesiok, Mariusz Trześniewski, Adam Waleczek, Jacek Wieszolek, Grzegorz Wolnik, Marian Zadka (podłowczy), Tomasz Żebracki, Andrzej Żyła (prezes zarządu koła).

 

Odeszli na wieczne łowy: Włodzimierz Cylc, Rudolf Danch, Antoni Hajdukiewicz, Edward Kuriata, Paweł Lis, Gerard Lichy, Reinhold Lichy, Marian Kozdrój, Augustyn Lorenc, Władysław Mentel, Zygmunt Mielnik, Tadeusz Paliwoda, Jozef Pierzycki, Czesław Potocki, Jozef Rudy, Jozef Rackowicz, Leon Wójcik, Rudolf Żebracki.

<< wstecz