Koło Łowieckie Jarząbek w Paczkowie

Rok założenia: 1947

Założyciele: Wincenty Kożuch, L. Masiukiewicz, Stanisław Niemiec, Stanisław Ryniewicz.

Powstało z inicjatywy kilku myśliwych w 1947 roku. W powojennych latach łowiska dzierżawiono od gmin. Koło wydzierżawiło naprzód jeden obwód, „Piotrowice”, liczący 4322 ha powierzchni. W 1954 roku wydzierżawiło obwód drugi, „Paczków”. Oba obwody, z małymi korektami, dzierżawi do dziś. W 10 rocznicę założenia liczyło 17 członków. Obecnie jest ich 28. W 1974 roku Miejska Rada Narodowa w Paczkowie przekazała do zagospodarowania przez koło posesję o powierzchni 0,66 ha w obrębie miasta wraz z rosnącym na niej drzewostanem. Działka ta jest ostatnim skrawkiem dawnego parku przydworskiego. Wysiłkiem myśliwych wybudowano na niej domek myśliwski, magazyn na karmę oraz zaplecze gospodarcze. W 1980 roku uchwalono nowy statut koła i przyjęto nazwę „Jarząbek”. Z inicjatywy prezesa Stanisława Radka oraz łowczego Władysława Sucharskiego podjęto starania o nabycie posesji na własność oraz uznanie parku ze starodrzewem za zabytek przyrody. Starania zakończyły się sukcesem. 26 lipca 1988 roku zapadła decyzja o wpisaniu parku do rejestru (Ks At X-178/88) jako „dobro kultury zabytków województwa opolskiego”. Dziś koło ma nie tylko piękny zabytkowy park i własna siedzibę, ale także powód do dumy ze swojej wieloletniej pracy. Z domku i posesji korzysta młodzież, organizacje i inni potrzebujący skrawka pięknej przyrody. Okazałe drzewa, liczące ponad 200 lat, spokojnie dożywają sędziwego wieku pod opieka myśliwych. W 2007 roku koło obchodziło jubileusz 60-lecia. Z tej okazji ufundowany został sztandar, który uroczyście wręczono członkom koła na obchodach dnia Ew. Huberta w Opolu.

Obecnie koło dzierżawi dwa obwody: obwód łowiecki nr 119 „Meszno” i obwód łowiecki nr 120 „Paczków” o łącznej powierzchni ponad 10 000 ha. Są to typowe obwody polne. Występują w nich jednak liczne gatunki zwierząt, np. sarna, dzik, zając bażant, kuropatwa, lis oraz kaczki, a także dzikie gęsi, które zimują na Jeziorze Otmuchowskim, a przylatują jesienią z północy Europy. W 2004 roku ZO PZŁ w Opolu rozstrzygnął konkurs na najlepiej zagospodarowane obwody. W kategorii obwodów polnych Koło Łowieckie „Jarząbek” w Paczkowie okazało się najlepszym  gospodarzem. Brano pod uwagę zagospodarowanie obwodów, urządzenia łowieckie oraz przyrosty stanów zwierzyny. W latach 2005-2007 koło zasiedliło swoje łowiska kuropatwa. W okresie trzech lat wpuszczono do nich 300 ptaków. Obecnie, ku uciesze myśliwych jak i okolicznych mieszkańców, stadka kuropatw widać niemalże na każdym polu. Dobra gospodarka populacja sarny spowodowała, że stan tego gatunku w obwodach koła jest obecnie jednym z najlepszych w regionie, czego dowodzą medalowe parostki pozyskiwanych rogaczy. W ostatnich latach pozyskano po jednym rogaczu złoto- i srebrno medalowym oraz trzy kozły z parostkami wycenionymi na brązowe medale. W najbliższych latach koło chce skierować cała energię na poprawę warunków bytowania zajęcy i bażantów. Ich stan liczebny z roku na rok się poprawia, ale jest jeszcze daleki od tego, jaki był w latach 70. i 80. ub. wieku.

Członkowie koła

Henryk Bawełkiewicz (członek Komisji Rewizyjnej), Czesław Bień, Jacek Dawid (strażnik łowiecki), Mieczysław Dawidowicz (strażnik łowiecki), Jan Domański, Janusz Ignaczewski, Edward Janas, Edward Janik, Stanisław Janowicz, Artur Jurek, Zdzisław Jurek (sekretarz zarządu koła), Arkadiusz Malisz, Eugeniusz Merta, Jan Mizia, Krzysztof Mrozek, Kazimierz Osiecki (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Michał Osiecki, Grzegorz Paczkowski (skarbnik), Zdzisław Pokracki (członek Komisji Rewizyjnej), Adam Przeworek, Ludwik Ptasznik, Kazimierz Raducki, Wiktor Rutkowski, Władysław Sucharski (łowczy), Piotr Wasiak, Remigiusz Wiśniewski (prezes zarządu koła).

Odeszli na wieczne łowy

Kazimierz Bednarz, Lucjan Dobrowolski, Mikołaj Huniewicz, Mieczysław Janczewski, Antoni Kmiecik, Wincenty Kożuch, Kazimierz Liczner, Władysław Niemiec, Edward Prokop, Franciszek Przeworek Bolesław Robak, Stanisław Ryniewicz, Jozef Szczeciński, Stanisław Świdrak, Wiesław Wajdzik, Roman Warszawski, Bolesław Żak.

<< wstecz