Koło Łowieckie Hubertus w Kałkowie

Rok założenia: 1978

Założyciele: Eugeniusz Dziedzic, Mieczysław Jarka, Kazimierz Konieczny,Kazimierz Kuś, Jozef Polak, Ludwik Seredyński.

Koło powstało 17 czerwca 1978 roku po podziale Koła Łowieckiego „Szarak” w Nysie. W skład jego zarządu weszli: Mieczysław Jarka (prezes), Jozef Polak (łowczy), Eugeniusz Dziedzic (skarbnik), Mieczysław Hołówko (sekretarz). Łowisko było wówczas bardzo ubogie zarówno w zwierzynę, jak i w urządzenia łowieckie. Jedynie stan liczebny zajęcy był na przyzwoitym poziomie. W początkowym okresie działalności koła roczny plan pozyskania zwierzyny grubej wynosił 2 kozły i 5 kóz. Po śmierci Kol. Mieczysława Jarka w 1999 roku prezesem zarządu koła został Kol. Kazimierz Konieczny. W skład zarządu wchodzili wtedy: łowczy Karol Marek, sekretarz Kazimierz Kuś, skarbnik Ludwik Seredyński. Po śmierci Kol. Kazimierza Koniecznego w kwietniu 2007 roku w kole pozostało 17 członków.

Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 118 „Buków” (polny) o powierzchni 3683 ha, w tym 355 ha lasów. Obecnie plan pozyskania wynosi średnio 38 dzików, 15 kozłów, 18 kóz, 4 koźlęta. Od wielu już lat koło zasila obwód bażantami, wypuszczając do niego rocznie, w zależności od możliwości finansowych, od 100 do 200 ptaków. Dzięki starannej gospodarce w łowisku i konsekwentnej eliminacji szkodników obserwuje się już w nim odradzanie się zwierzyny drobnej. W obwodzie są dzikie kaczki i dzikie gęsi, których roczne pozyskanie wynosi ok. 150 sztuk. Obwód wyposażony jest w 12 paśników dla zwierzyny płowej, 24 podsypy dla bażantów oraz 42 ambony.

Członkowie koła : Bogdan Angerman, Elżbieta Doskocz, Krzysztof Doskocz, Marek Dybek (prezes zarządu koła), Eugeniusz Dziedzic, Ryszard Gołąbek, Bogdan Konieczny, Julian Krzak, Jarosław Kuś, Kazimierz Kuś (sekretarz zarządu koła), Jan Marynowicz, Karol Marek (łowczy), Krzysztof Marek, Andrzej Polak, Jozef Polak, Kazimierz Polak, Ludwik Seredyński (skarbnik).

Odeszli na wieczne łowy : Tadeusz Gołąbek, Mieczysław Jarka, Kazimierz Konieczny.

<< wstecz