Koło Łowieckie Bażant w Otmuchowie

Rok założenia: 1946

Założyciele: Stanisław Burzyński, Jan Kurtyka, Jan Majka, Stanisław Serafin.

Tuż po zakończeniu II wojny światowej na terenie byłego powiatu Grodków grupa inicjatywna myśliwych z Otmuchowa i przyległych miejscowości wiejskich założyła Koło Łowickie Nr 2 „Bażant” w Otmuchowie. Koło powstało z końcem 1945 roku, zarejestrowane jednak zostało 16 lipca 1946 roku jako dwunaste z kolei koło łowieckie w ówczesnym województwie katowickim. Jego pierwszy zarząd tworzyli: Stanisław Burzyński (prezes), Jan Majka (łowczy, który pełni tę funkcję 55 lat, odznaczony Złomem), Jan Kurtyka (sekretarz), Stanisław Serafin (skarbnik). W tamtych czasach najważniejszym zadaniem była ochrona zwierzyny przed kłusownictwem i odbudowa jej pogłowia. Z czasem starania o to zaczęły przynosić skutek, tym bardziej że stopniowo przybywało nowych myśliwych. Aktualnie koło liczy 47 członków oraz 5 stażystów. Swój ośrodek myśliwski koło zorganizowało nad jeziorem Otmuchowskim, gdzie wydzierżawiło teren. Organizowane są tam spotkania i szkolenia myśliwskie, odbywają się pikniki rodzinne, na jeziorze można uprawiać sporty wodne. Podczas organizowanej przez Urząd Miasta w Otmuchowie znanej corocznej imprezy „Lato Kwiatów” myśliwi przygotowują wystawy przyrodniczo łowieckie, które cieszą się duża popularnością. Organizują też spotkania z nauczycielami i młodzieżą szkolna, wyjaśniają zasady współczesnego łowiectwa, zapoznają młodzież z tradycjami myśliwskimi, uczą poszanowania rodzimej przyrody. W lipcu 2006 roku koło obchodziło jubileusz 60 lecia. Ufundowało z tej okazji sztandar organizacyjny, który został odznaczony medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny”. Uroczystości dały okazję do ogłoszenia konkursów, plastycznego i z wiedzy myśliwskiej, w których uczestniczyli uczniowie z 9 szkół podstawowych. Zorganizowano wystawę przyrodniczą i bal myśliwski. Członkom koła wręczono pamiątkowe odznaki, a wielu z nich otrzymało odznaczenia łowieckie. Dobrze układa się współpraca koła z samorządem powiatowym w Nysie, gminami w Otmuchowie i Kamienniku, Nadleśnictwem w Prudniku, a co najważniejsze – z miejscowymi rolnikami.
Koło dzierżawi dwa obwody: obwód łowiecki Nr 78 Goworowice o powierzchni 5213 ha (w tym 250 ha lasu) i obwód łowiecki Nr 79 Maciejowice o powierzchni 5011 ha (w tym 251 ha lasu). Jest to więc w większości teren polny, zaliczany do obwodów słabych. W 1997 roku nawiedziła go (w tym jeziora Otmuchowskie i Nyskie) powódź, która znacznie zredukowała pogłowie ptactwa i zwierzyny łownej. Dużym wysiłkiem myśliwych odbudowano je i w dalszym ciągu prowadzi się gospodarkę łowiecka zmierzająca do utrzymania właściwej liczebności zwierzyny łownej. Od 2004 roku koło posiada własna wylęgarnię bażantów oraz wolierę i sukcesywnie zasila wyhodowanymi ptakami Swoje obwody łowieckie. Uczestniczy z dobrym skutkiem w programie introdukcji bażanta i kuropatwy oraz w akcji „Ożywić pola”. W roku gospodarczym 2007/2008 do obwodów wypuściło ok. 480 bażantów, wiosna zaś 2008 roku 130 kuropatw. Podstawowa zwierzyna łowna w obwodach koła są sarny, dziki, bażanty, kaczki oraz gęsi. Ciekawe są polowania na gęsi, w których uczestniczy wielu zaproszonych myśliwych z innych kół.

Członkowie koła: Przemysław Baziuk, Lucjan Bracichowicz (prezes zarządu koła), Sławomir Bracichowicz, Tadeusz Brodziak, Wiesław Cholewa (członek zarządu koła), Zdzisław Cholewiński, Jerzy Czapkowski, Czesław Czarnecki, Zbigniew Dendys, Zbigniew Dorosz (skarbnik), Rafał Gawalas, Henryk Giżycki, Stanisław Grychowski, Dariusz Jankowski, Piotr Kuziemski, Mariusz Konieczny, Stanisław Lasek, Franciszek Lewicki, Eugeniusz Lipiński, Edward Majka (łowczy), Emil Majka, Tomasz Majka, Zbigniew Majka, (członek ZO PZŁ w Opolu), Fryderyk Martyn, Stanisław Olchowski, Czesław Ostrowski, Edward Padykuta, Piotr Padykuta, Janusz Pokosz, Jozef Simiński, Mirosław Skawiński (nie macierzysty), Mieczysław Skrętowicz (sekretarz zarządu koła), Marcin Stasik, Tomasz Stasik, Władysław Stasik, Bronisław Stocki, Andrzej Strąg (członek zarządu koła), Stanisław Statkiewicz (nie macierzysty), Jerzy Strąg, Edward Szatanik, Tadeusz Szkleniarz, Wojciech Trytko, Bogusław Trzeciak, Jan Wożniak, Jan Wujec, Marcin Wujec, Wiktor Ziółkowski.

Odeszli na wieczne łowy: Stanisław Burzyński, Jan Błacha, Jozef Chrobak, Jan Chwalczyk, Jan Derenowski, Marian Derenowski (zginał tragicznie na polowaniu indywidualnym), Jan Majka, Mieczysław Kapała, Jan Kliszka, Jan Kurtyka, Czesław Kopka, Kazimierz Midura, Czesław Midura, Ryszard Pisarek, Antoni Padykuła, Henryk Skopati, Antoni Szura, Jozef Wolak, Jan Trytko, Bogusław Brodowski.

<< wstecz