Koło Łowieckie Bażant w Namysłowie

Data założenia: 1946

Założyciele: Stanisław Czerny, Piotr Klim.

Koło powstało w 1946 roku jako pierwsze na terenie powiatu namysłowskiego. Na początku dzierżawiło trzy obwody łowieckie. Przez szereg lat hodowało bażanty, jednak nie udało się ich utrzymać w dzierżawionych obwodach. W minionych latach znane one były z bardzo dużego pozyskania zajęcy zarówno żywych, jak i odstrzelonych. Z okazji 60 lecia koła jego członkowie wyszli z propozycja ufundowania sztandaru dla uczczenia tej rocznicy. Wspólnie z licznymi sponsorami spośród sympatyków łowiectwa udało się zrealizować tę inicjatywę.
Obecnie koło dzierżawi dwa obwody łowieckie Nr 12 Smogorzów i 16 Woskowice polno-leśne o powierzchni 5300 ha i 6800 ha, w tym 1500 ha lasu. Gruba zwierzyna w nich bytująca to jeleń, dzik, sarna, drobna to zając, kuropatwa, bażant, lis. W ostatnich latach znacznie wzrosła populacja dzika. Na zwierzynę drobna, taka jak zając, kuropatwa i bażant, koło od lat już nie poluje. Obecnie bardzo intensywnie pracuje w obwodach dzierżawionych nad odbudowa ich populacji. Zakładane są nowe remizy śródpolne, w których sadzi się duże ilości krzewów i drzew owocowych. Pomaga w tym młodzież szkolna, z która bardzo dobrze koło współpracuje, jak również władze samorządowe oraz nadleśnictwo.

Członkowie koła: Bogusław Bender, Zygmunt Birski (członek Komisji Rewizyjnej), Jozef Ceglecki, Bolesław Czarny, Jozef Gruszkiewicz, Witold Gruszkiewicz, Arkadiusz Juchniewicz, Marek Juchniewicz (skarbnik), Bogdan Jurkowaniec, Andrzej Klucowicz, Marek Korabik, Jan Kozak (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Ireneusz Kozak, Jerzy Kuchczyński, Krzysztof Kuchczyński (prezes zarządu koła), Lech Kuchczyński, Roman Kuchczyński, Ryszard Kuchczyński, Adam Kuchczyński, Radosław Kuchczyński, Adam Lupa, Krzysztof Marszałek, Wiesław Marszałek, Mateusz Marszałek, Sylwester Maryniak, Jerzy Nowowiejski, Rafał Nowowiejski, Adam Nowak, Waldemar Piechota, Grzegorz Prząda (członek Komisji Rewizyjnej), Sylwester Prociak, Krzysztof Prociak, Andrzej Piaskowski, Dariusz Radwański, Mieczysław Simlat, Sylwester Simlat, Edward Suchojad (łowczy), Sławomir Suchojad, Stanisław Szymański, Andrzej Szymański, Jozef Szymański, Tomasz Szymański, Jan Szymański, Henryk Szymański, Rafał Szmyt, Edward Troska (sekretarz zarządu koła), Lech Tomak, Leopold Wolf, Ryszard Wołczański.

Odeszli na wieczne łowy: Michał Białecki, Henryk Brudka, Grzegorz Gruszkiewicz, Włodzimierz Iwanicki, Julian Komarnicki, Alfons Król, Kazimierz Mamys, Bronisław Paprocki, Andrzej Skowieżak senior, Zbigniew Smigielski, Leopold Wesołowski, Leszek Kraus.

<< wstecz