Koło Łowieckie Bażant w Korfantowie

Rok założenia: 1948

Założyciele: Tadeusz Dzwonnik, Lech Kwiatkowski, Stanisław Olcha, Julian Oporek, Antoni Szostak, Jan Szulerki, Leon Szpitalewski, Kazimierz Wierzbiński, Kazimierz Zabiega.

Koło Łowieckie „Bażant” w Korfantowie powstało jesienią 1948 roku jako jedno z pierwszych na terenie byłego powiatu niemodlińskiego. Jego założycielami byli przedstawiciele miejscowej inteligencji. Początkowo dzierżawiło tereny o łącznej powierzchni 16 tys. ha. Dawniej obfitowały one w zwierzynę drobna: bażanty, kuropatwy, zające, dzikie króliki. Licznie występowała sarna, a także dziki. W owym czasie bardzo popularne były polowania zbiorowe na zające i bażanty, na których rozkłady nierzadko przekraczały kilkadziesiąt sztuk. Zimy końca lat 70. ub. wieku, nadmierny wzrost populacji drapieżników i kłusownictwo w znacznym stopniu wpłynęły na zubożenie łowiska. Na przestrzeni lat, wskutek tworzenia nowych kół łowieckich, dzierżawione tereny skurczyły się do 9252 ha. Obecnie koło liczy 27 członków i dwóch kandydatów. Przez lata dopracowało się koleżeńskiej atmosfery oraz wzajemnego poszanowania. Uczestniczy w organizacji wystaw łowieckich, bierze udział w jarmarkach organizowanych przez urzędy gmin. Myśliwi uczestniczą w konkursach sygnalistów myśliwskich, wystawiają Swoje psy do konkursów psów myśliwskich oraz prezentują je na wystawach kynologicznych, odnosząc znaczne sukcesy w kraju i za granica. Bardzo duża uwagę przywiązują członkowie koła do kultywowania zwyczajów łowieckich, uważając, że uświetniają one łowieckie spotkania i stanowią rodło niezapomnianych przeżyć. W 1998 roku koło obchodziło 50lecie. Z tej okazji oddano do użytku dom myśliwski „Ostoja” w miejscowości Raczka, który wybudowali członkowie koła z inicjatywy ówczesnego prezesa koła Kol. Franciszka Wilka. W 2008 roku koło obchodziło 60. rocznicę założenia. Kilku kolegów posiada odznaczenia łowieckie, m.in. Medale Zasługi Łowieckiej oraz medale „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny”.
Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie Nr 66 Budziszowice i Nr 68 Przydroże o łącznej powierzchni 9252 ha, w tym 850 ha lasu. Dla zabezpieczenia prawidłowej gospodarki łowieckiej obwody podzielono na 29 rewirów hodowlanych, którymi opiekują się poszczególni myśliwi. Aktualnie podstawowa zwierzyna łowna to lis, sarna i dzik. Koło zabiega o podniesienie pogłowia zwierzyny drobnej, wypuszczając do łowiska bażanty z własnej woliery, która znajduje się na terenie jego siedziby. Na leśnych terenach dzierżawionych obwodów łowieckich prowadzi intensywne, całoroczne dokarmianie zwierzyny płowej i czarnej, co przekłada się na znaczne ograniczenie rośliny w uprawach rolnych oraz na znacznie większe pozyskanie zwierzyny czarnej w okresie polowań zbiorowych.

Członkowie koła: Zbigniew Bednarski, Roman Dyk, Zbigniew Drobek, Stanisław Kolesko, Zbigniew Kowalski, Jan Kownacki (sekretarz zarządu koła), Leszek Kotliński, Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Kozubek, Tadeusz Luchowski, Antoni Macan, Kazimierz Oleksów, Stanisław Oleksów, Leszek Partyka, Jan Rosiński, Mieczysław Rosiński, Wiesław Rosiński (członek zarządu koła), Ryszard Szamański, Daniel Szostka (skarbnik), Tadeusz Ślisz, Henryk Świgost, Mariusz Ulfik, Władysław Walczak (prezes zarządu koła), Jozef Wąsowicz, Leszek Wierzbiński, Marek Wierzbiński (łowczy), Wiesław Wodziński.

Odeszli na wieczne łowy: Stanisław Bernacki, Zygmunt Buczkowski, Tadeusz Dzwonnik, Herbert Gajda, Mieczysław Kliś, Edward Kowalski, Lech Kwiatkowski, Jozef Macan, Edward Mysłowski, Stanisław Olcha, Stefan Oliwa, Julian Oporek, Antoni Paszowski, Dominik Paszowski, Stanisław Pruszyński, Antoni Szostak, Leon Szpitalewski, Jan Szulecki, Stefan Trzop, Kazimierz Wierzbiński, Zdzisław Wolak, Kazimierz Zabiega.

<< wstecz