Historia

Po II wojnie światowej łowiectwo na Opolszczyźnie zaczęło swoja historię już w październiku 1945 roku, kiedy zostały założone pierwsze koła łowieckie. W Opolu 20 lipca 1946 roku zarejestrowane zostało jako pierwsze w regionie Koło Łowieckie „Hubertus” Opole. W 1946 roku powołano do życia Śląsko-Dąbrowską Wojewódzką Radę Łowiecka z siedzibą w Bytomiu, która swym zasięgiem obejmowała obszar Opolszczyzny, poza powiatami Brzeg i Namysłów, podległymi Dolnośląskiej Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej z siedziba do 1948 roku w Jeleniej Górze.
W 1948 roku, który był rokiem jubileuszu 25-lecia PZŁ, mianowano pierwszych łowczych powiatowych, tworząc terenowe ogniwa związku – powiatowe rady łowieckie. Z funkcjonowaniem powiatowych rad łowieckich rozpoczyna się okres ujmowania w ramy organizacyjne coraz liczniejszej rzeszy myśliwych, polujących na zasadach obowiązujących jeszcze przepisów przedwojennych. W składzie ówczesnych rad spotyka się nazwiska osób, które następnie przez wiele lat stanowiły aktyw do szczebla krajowego włącznie, jak Stanisław Cenkier, Jozef Adamczyk, Tadeusz Suchanowski, Jerzy Josse, Stanisław Madeyski, Bolesław Strzelecki, Jozef Słupianek i inni.
W maju 1951 roku zwołane zostało I Walne Wojewódzkie Zebranie Polskiego Związku Łowieckiego, na którym delegaci kół łowieckich wybrali pierwszą Wojewódzką Radę Łowiecką.

<< wstecz