OPOLSKIE HUBERTOWINY 2014

2014-11-15÷16

W dniach 15 i 16 listopada odbyła się tradycyjna już na Opolszczyźnie łowiecka impreza o charakterze integracyjno-promocyjnym pod nazwą „Opolskie Hubertowiny 2014”.

Tradycja organizowania okręgowych Hubertowin na Opolszczyźnie sięga roku 2006, kiedy to po raz pierwszy Okręgowa Rada Łowiecka w Opolu wraz z Zarządem Okręgowym PZŁ w Opolu wystąpiła z inicjatywą zorganizowania imprezy promocyjnej pod nazwą „Opolskie Hubertowiny”.

W tym roku Hubertowiny Opolskie urządzono na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie (Gmina Polska Cerekiew). Współorganizatorami, wraz z Okręgową Radą Łowiecką i Zarządem Okręgowym PZŁ w Opolu, było Nadleśnictwo Kędzierzyn i Ludowy Klub Jeździecki Lewada. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle i Gmina Polska Cerekiew.

Opolskie Hubertowiny 2014” rozpoczęto o godz. 8:00, przystępując do odpraw z myśliwymi uczestniczącymi w polowaniach zbiorowych w kilku łowiskach. Polowania zorganizowały Koła Łowieckie z Kędzierzyna-Koźla: Nr 1 „Knieja”, Nr 2 „Azoty”, Nr 3 „Ryś” i Nr 4 „Ponowa, oraz Koło Łowieckie „Bór” w Katowicach,

Wśród myśliwych byli zarówno zaproszeni goście jak i gospodarze z kół łowieckich uczestniczących w organizacji imprezy, w sumie około 200 strzelb. Dobór łowisk dobrze odzwierciedlał bogactwo zwierzostanów Opolszczyzny. W ostępach leśnych polowano na jelenie, daniele, dziki i sarny, a także na małe drapieżniki z lisem na czele. Najwyraźniej nasz Patron Św. Hubert sprzyjał organizatorom, zapewniając wyśmienitą pogodę jak na połowę listopada. Polowania organizowano sprawnie , tak by na godzinę 14-tą uczestnicy i upolowana zwierzyna trafiły na miejsce wspólnego pokotu, w Gminnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

Uroczysty pokot  rozpoczęto o godzinie 14:00 ogłaszając imponujące wyniki polowania: 6 jeleni (w tym 5 byków), 11 danieli (w tym 3 byki, 7 łań i 1 ciele), 6 dzików i 2 lis. Pokot celebrował Łowczy Okręgowy Kolega Wojciech Plewka składając meldunek z polowania Prezesowi ORŁ w Opolu Koledze Zdzisławowi Dzwonnikowi, ogłaszając i dekorując królów i wicekrólów polowania. Królem został Kolega Adam Goździewicz, I v-ce królem Kolega Krzysztof  Wiśniewski, II v-ce królem Kolega Andrzej Kowalczyk. Doskonałą atmosferę myśliwskiego spotkania  dopełniały długie dysputy przy doskonałym myśliwskim bigosie i innych daniach serwowanych przez firmę Zagłoba. Czas umilały występy sygnalistów myśliwskich, zespołu Żubrosie i chóru Camerton.

Drugiego dnia Hubertowin o godzinie 11:00, sygnałem Zbiórka myśliwych, a następnie Powitanie rozpoczęła się oficjalna część uroczystości . Wszyscy uczestnicy i goście zebrali się w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, w asyście blisko 50-ciu sztandarowych kół łowieckich Opolszczyzny i kilkudziesięciu sygnalistów reprezentujących ważniejsze opolskie zespoły sygnalistów myśliwskich. Gości powitał Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu Kol. Zdzisław Dzwonnik, Łowczy Okręgowy Kolega Wojciech Plewka oraz prowadzący uroczystość Katarzyna i Darek Hutka.

Głównym punktem oficjalnej części „Opolskich Hubertowin” było wręczanie odznaczeń łowieckich. W pierwszej kolejności wręczono odznaczenia kołom łowieckim. Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej wyróżniono Koło Łowieckie Nr 4 „ODYNIEC” w Lubrzy i „SŁONKA” w Byczynie.

W dalszej kolejności odznaczano myśliwym, wręczono w kolejności Złomy, Złote, Srebrne i Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej, oraz medale Zasłużony dla łowiectwa Opolszczyzny.

Najwyższym odznaczeniem łowieckim, Złomem, odznaczeni zostali Koledzy: Tadeusz Protasewicz, Zdzisław Kownacki i Jan Sokołowski.  Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali Koledzy: Józef Tyrpuła, Julian Kastelik, Bronisław Pieronkiewicz i Krzysztof Szot. Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali Koledzy: Tadeusz Chwastek, Władysław Duch, Jerzy Karoń, Jacek Długosz, Olaf Riemer, Adam Wolak i Krzysztof Jędrzejas. Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali Koledzy: Zbigniew Wolanicki, Grzegorz Płaczek, Piotr Kurowski i Mirosław Dworzański. Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny odznaczony został Kolega Krzysztof  Szafrański.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Kolega Jan Sokołowski, który w swym wystąpieniu podziękował w imieniu wszystkich odznaczonych za zauważenie i docenienie wkładu ich pracy dla dobra Polskiego Związku Łowieckiego.

Następnie przystąpiono do uhonorowania pań, małżonek naszych Kolegów Medalem za tolerancję, wyjątkowym odznaczeniem, będącym wyrazem naszego uznania dla wielkiej cierpliwości i zrozumienia naszych pań dla naszej łowieckiej pasji. Wyróżnienia dostąpiły Panie Irena Miśków, Sylwia Tomaszek, Bożena Smolarska, Magdalena Borsuk, Małgorzata Sus, Brygida Kalka, Brygida Sośnik,  Brygida Kral, Irena Florek, Teresa Kukiełka, Maria Orszulik, Gizela Płotnik, Aneta Skrobek, Danuta Galwas i Małgorzata Kruk.

Po uhonorowaniu wszystkich odznaczonych przyszła kolej na wystąpienia gości, wśród których w tym roku ze względu na ciszę przedwyborczą zabrakło przedstawiciel władz samorządowych.

Cześć nieoficjalną Opolskich Hubertowin 2014 stanowiła biesiada myśliwska obliczona na przeszło tysiąc osób. Na gości czekały gorące posiłki i zimne zakąski. Była to prawdziwie integracyjna cześć imprezy, okazja do spotkania się z często dawno niewidzianymi przyjaciółmi z innych kół łowieckich, z odległych zakątków Opolszczyzny, czy też ościennych okręgów. Przy suto zastawionym stole, przy kuflu piwa czy kieliszku myśliwskiej nalewki, dyskusje trały wiele godzin.

Równolegle trwały imprezy towarzyszące. Leśnicy  Nadleśnictwa Kędzierzyn przygotowali liczne niespodzianki dla dzieci i młodzieży z leśnym kołem fortuny na czele. Prace o tematyce przyrodniczo-łowieckiej wystawiał polujący plastyk, Kolega Janusz Gruszka, a prace fotograficzne prezentował Tadeusz Łubiarz. Komisja oceny i wyceny trofeów łowieckich przygotowała wystawę najlepszych i najciekawszych trofeów  Opolszczyzny. Komisja kynologiczna zorganizowała pokaz psów ras myśliwskich , a Ludowy Klub Jeździecki Lewada pomyślał o tradycyjnej pogoni za lisem . Imponująco prezentowały się również sztandary kół łowieckich Opolszczyzny. Można było też odwiedzić stoiska kilku firm oferujących artykuły dla myśliwych i amatorów hipiki.

Organizacja tak dużej imprezy niekomercyjnej (bez opłat za udział), nie było by możliwa bez szerokiego wsparcia kół łowieckich Opolszczyzny darczyńców i sponsorów. W tym miejscu nie będzie chyba nadużyciem, przekazać serdeczne podziękowania i słowa uznania, Okręgowej Radzie Łowieckiej, Zarządowi Okręgowemu w Opolu z Kolegą Wojciechem Plewką na czele, oraz wszystkim darczyńcą, sponsorom i kołom łowieckim zaangażowanym w organizację „Opolskich Hubertowin 2014”.

 

                                                                                  Z myśliwskim pozdrowieniem

                                                                                              Darz Bór

                                                                                              Marek Bocianowski

Tekst: Marek Bocianowski

Zdjęcia: Marek i Zbigniew Bocianowski

Wróć do działu"Aktualności"