Opinia w sprawie ustalania wysokości czynszu dzierżawnego

2013-08-07

Otrzymaliśmy opinie   Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie wartości żyta jaka powinna by brana pod uwag  przy ustalaniu wysokości czynszu dzierżawnego. Treść opinii powinny wykorzystać zarządy kół do analizy prawidłowości wyliczenia zarówno czynszów bieżących jak i przyszłych.

Wróć do działu"Aktualności"