Opinia prawna w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach

2013-08-27

Minister Skarbu odpowiadając na zapytanie Zarząd Głównego przedstawił obszerną opinię Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach. Opinia ta obejmuje, bardzo trudne dla mas myśliwych sytuacje, jak między innymi:

  • uśmiercanie rannej zwierzyny;
  • pomoc rannej zwierzynie w sytuacjach gdy nie zachodzi konieczność jej bezzwłocznego uśmiercenia;
  • postępowanie ze zwierzyną przebywającą na terenach zabudowanych;
  • postępowanie ze zwłokami padłej bądź uśmierconej zwierzyny;
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę.

 

Powyższa opinia jest wprawdzie jedynie opinią prawną Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska i jako taka nie jest wiążąca dla innych podmiotów i organów, niemniej może stanowić niezwykle cenną pomoc w wielu trudnych sytuacjach, przydatną zarówno dla zarządów kół, jak i poszczególnych myśliwych. Zachęcamy do lektury.

Wróć do działu"Aktualności"