Ogólnokrajowa inwentaryzacja dzików – ostatnie przygotowania

2016-10-06
W dniu 6 sierpnia br. w sali w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyła się narada prezesów i łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Opolskiego Okręgu PZŁ. Narada została zdominowana tematem przeprowadzenia ogólnokrajowej inwentaryzacji populacji dzika, a zorganizowana została inicjatywy Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu w uzgodnieniu z Okręgową Radą Łowiecką w Opolu.

Wśród zaproszonych gości, należy wymienić w pierwszej kolejności przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: Kierownika Referatu Rolnictwa i Łowiectwa Panią Katarzynę Kuraś, oraz Głównego Specjalistę Referatu Rolnictwa i Łowiectwa Pana Macieja Aleksandrowicza. Izbę Rolniczą w Opolu reprezentował tradycyjnie Prezes Izby Rolniczej Pan Herberta Czaja. Nie zabrakło również przedstawiciela służb weterynaryjnych w osobie lekarza weterynarii Waldemara Włodara z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu. Lasy Państwowe reprezentowali nadleśniczowie opolskich nadleśnictw oraz Gł. Specjalista ds. Łowiectwa i Gospodarki Rybackiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Pan Adam Albertusiak. W naradzie oprócz prezesów i łowczych kół łowieckich uczestniczyli członkowie ZO PZŁ w Opolu z Łowczym Okręgowym Kolegą Wojciechem Plewką na czele, oraz członkowie ORŁ pod przewodnictwem jej Prezesa Kolegi Zdzisława Dzwonnika.
W pierwszej kolejności lekarz weterynarii Waldemar Włodara przedstawił aktualne informacje na temat sytuacji chorobowej ASF na terenie kraju i województwa opolskiego oraz informację na temat dzika jako jednego z wektorów tej choroby. Przedstawiciel RDLP Katowice Adam Albertusiak przedstawił założenia do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz omówił szczegółowo metodykę. Wystąpienie zilustrował prezentacją multimedialną. Koncepcję przeprowadzenia inwentaryzacji z punktu widzenia nadleśnictwa przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków Marek Bocianowski. Wystąpienia gości podsumował Łowczy Okręgowy Kolega Wojciech Plewka podkreślając wagę jaką do samej inwentaryzacji i współpracy przy jej realizacji przywiązują władze naszego zrzeszenia.
Niewątpliwie narada była niezbędna dla przekazania informacji technicznych, ale także do uświadomienia zarządom kół znaczenia inwentaryzacji, tym razem nie tylko dla właściwego planowania łowieckiego, ale także dla przeciwdziałania rozszerzaniu się ASF. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z narady autorstwa Stefana Kuliga.

Wróć do działu"Aktualności"