Odłów drapieżników

Kolega Paweł Pypłacz, Przewodniczący Komisji Hodowlanej przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Opolu opracowała w oparciu o własne doświadczenia Zasady prowadzenia odłowów drapieżników przy pomocy pułapek żywołownych. Wszystkich zainteresowanych tematem zachęcamy do lektury.

Zasady prowadzenia odłowów drapieżników przy pomocy

pułapek żywołownych

 

Na podstawie art. 44a ust.3 ustawy z dnia 13 października 1995 r.- Prawo Łowieckie(Dz. U. z 2005 r. Nr.127, poz. 1066, z późniejszymi zmianami), ustawodawca zaopatrzył dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w przepisy prawne regulujące stan drapieżników.

Po długim oczekiwaniu, 29 września 2009 roku, Minister Środowiska wydał Rozporządzenie w sprawie stosowania pułapek żywołownych (Dz. U. z dnia 8 października 2009 r.)

Rozporządzenie szczegółowo określa:

1)     gatunki drapieżników, które mogą być odławiane w pułapki żywołowne;

2)     warunki, czas i miejsce odłowu;

3)     rodzaje pułapek i warunki, jakie muszą spełniać, aby zapewnić selektywny odłów drapieżników.

W pułapki możemy odławiać następujące gatunki drapieżników: lis, jenot, norka amerykańska, szop pracz. Odłowy można prowadzić tylko na terenie obwodu łowieckiego, w czasie trwania sezonu łowieckiego na dany gatunek.

Odłowy może prowadzić osoba która, legitymuje się pisemnym upoważnieniem na tego typu działalność, wydanym przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu. Odłów w/w drapieżników nie jest polowaniem i może zajmować się nim osoba nie będąca myśliwym.

Ewentualne odłowy drapieżników muszą jednak być uwzględnione w Rocznym Planie Łowieckim (pozycja 12- plan pozyskania w roku gospodarczym –odłów). Do odłowu drapieżników mogą być stosowane stacjonarne i przenośne pułapki, a o ich lokalizacji dzierżawca lub zarządca obwodu informuje posiadacza lub zarządcę gruntu.

Pułapki powinny być kontrolowane przynajmniej raz na dobę przez osoby posiadające stosowne upoważnienie. Pozyskane w ramach odłowu lisy, jenoty, norki amerykańskie i szopy pracze powinny być likwidowane w miarę humanitarny sposób. Gatunki drapieżników nie wymienione w niniejszym rozporządzeniu należy niezwłocznie po pochwyceniu uwolnić, a bezpańskie psy i koty przy pomocy odpowiednich służb dostarczyć do gminnych schronisk.

Aby zachęcić kolegów do uwzględnienia pułapek w walce o powrót drobnej zwierzyny do naszych łowisk przytoczę przykład z Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy N-ctwie Kluczbork. W sezonie 2010/11 zbudowaliśmy wolierę adaptacyjną dla bażantów. W okresie trzech miesięcy jej użytkowania odłowiliśmy do dwóch pułapek klatkowych: 3 lisy, 2 kuny, 2 łasice i 17 kotów.

 

 

Opracował

Przewodniczący komisji hodowlanej

Pypłacz Paweł – o autorze

Wróć do działu"HODOWLA"