Ocena Trofeów Łowieckich

5 marca 2012 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2006 ZG PZŁ z dnia 11 maja  2006 r. ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków oraz muflonów pozyskanych w sezonie łowieckim 2011/2012 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

Lp.

Data oceny

Czas w godz.

Miejsce / Siedziba

1.

5 marzec 2012 r.

15.00 – 17.00

PGL LP Nadleśnictwo KLUCZBORK

2.

6 marzec 2012 r.

15.00 – 17.00

PGL LP Nadleśnictwo BRZEG

3.

7 marzec 2012 r.

15.00 – 17.00

PGL LP Nadleśnictwo NAMYSŁÓW

4.

8 marzec 2012 r.

15.00 – 18.00

PGL LP Nadleśnictwo PRUDNIK

5.

9 marzec 2012 r.

9.00 – 14.00

Motel Leśny – Strzelce Op. ul. Opolska 40

6.

10 marzec 2012 r.

9.00 – 12.00

GOK Prószków.

Wszystkie KŁ dzierżawiące obwody łowieckie na terenie O III „Bory   Niemodlińskie” (obw. łow. nr:   41,45,46,47,48,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,71, 95,96,98,99,101,102,103.   Wycena medalowa w trakcie oceny

7.

12 marzec 2012 r.

15.00 – 18.00

Dom myśliwski „Gowinówka” – Stara Kuźnia

8.

13 marzec 2012 r.

15.00 – 18.00

PGL LP Nadleśnictwo OPOLE

9.

30 marzec 2012 r.

Komisja odwoławcza Wycena medalowa

15.00 – 18.00

ZO PZŁ w Opolu

 

Myśliwy ma obowiązek przedstawić trofeum do oceny starannie spreparowane wraz z żuchwą i metryczką na której należy umieścić dane jak w arkuszu oceny tj.: nazwisko i imię myśliwego, okręg PZŁ, numer obwodu łowieckiego, data odstrzału i masa tuszy. Trofea bez metryczki z opisem trofeum nie będą przyjmowane do oceny przez  Komisję Oceny Trofeów

Przy zgłaszaniu trofeów do Komisji Odwoławczej w dniu oceny należy dopilnować aby komisja umieściła adnotację na arkuszu oceny do danej pozycji „odwołanie”, oraz dokonała opieczętowania trofeum pieczęcią ZO PZŁ w Opolu. Po spełnieniu powyższych warunków należy zgłosić się z trofeum do Komisji Odwoławczej w dniu 30 marca 2012 r. Nie złożenie odwołania w dniu oceny (brak adnotacji na arkuszu oceny) lub brak opieczętowania danego trofeum, skutkować będzie odmową rozpatrzenia odwołania przez Komisję Odwoławczą. Powyższe jest szczególnie ważne, gdy trofeum do oceny nie przedkłada myśliwy osobiście, lecz osoba działająca w jego imieniu. W sytuacji takiej należy się liczyć, iż nie zgłoszenie odwołania przez osobę działającą w imieniu myśliwego w dniu oceny, zamyka drogę do jej późniejszego złożenia.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"