Ocena Pracy Posokowców w warunkach naturalnych

2018-11-2÷5

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, że w dniach od 2 do 5 listopada br. w Kluczborku odbędzie się Ocena Pracy Posokowców w warunkach naturalnych.

Wszelkie informacje zainteresowani otrzymają w biurze tut. Zarządu Okręgowego. Zgłoszenia dokonujemy w biurze ZO PZŁ Opole lub na adres e-mail: j.kowalski@pzlow.pl zgodnie ze wzorem druku który jest do pobrania na stronie http://www.zopzl-opole.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć skan rodowodu bądź informację w zgłoszeniu o rejestracji oddziałowej we właściwym Oddziale Związku Kynologicznego w Polsce.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"