Obowiązek zgłaszania dzików – walczymy z pomorem

2014-02-24

Koledzy, Główny Lekarz Weterynarii przekazał zaleceniami oraz wskazówkami odnośnie działań związanych z ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (pismo GIWz-403-8/2014) .Te same zalecenia przekazał Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Opolu. Z zaleceń tych wynika konieczność sporządzania dokumentu w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/martwego dzika.  Dokument ten powinien być wypełniony przez osobę, która znalazła padłego dzika lub myśliwego, który odstrzelił dzika.

Następnie dokument należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca znalezienia/odstrzału dzika celem archiwizacji dokumentacji. Dokument wypełniamy obligatoryjnie w przypadkach:

1. Znalezienia martwego / padłego dzika (w tym z kolizji drogowej).

2. Dostrzelenia dzik w wyniku kolizji drogowej.

3. Odstrzelenia dzika, gdy podczas wykonywania ustawowych oględzin tuszy stwierdzono podejrzenie wystąpienia choroby epizootycznej (np. afrykańskiego pomoru świń). Opis objawów choroby można znaleźć między innymi na stronie ZO PZŁ w Opolu www.zopzl-opole.pl.

W pozostałych przypadkach wykonania odstrzału w ramach polowania, przy niestwierdzeniu jakichkolwiek objawów chorobowych (tusza pobierana na użytek własny lub odstawiana do punktu skupu), sporządzanie druku nie obowiązuje.

Dokument ten ma służyć ewidencjonowaniu przypadków znalezienia martwych (padłych oraz zabitych w wypadkach komunikacyjnych) oraz odstrzelonych dzików, co  stanowić ma ważny element działań mających na celu zwalczenie afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Koledzy, Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu zobowiązuje wszystkich myśliwych do zastosowania się do powyższych wytycznych. Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, oraz współdziałanie w tym zakresie ze służbami weterynaryjnymi leży w naszym interesie. Jednak dla zainteresowanych stroną formalną takiego polecenia, informujemy iż ZO PZŁ w Opolu działa w oparciu o delegację wynikającą z § 133 ust. 8, 9 i 10 Statutu Zrzeszenia.

Wróć do działu"Aktualności and weterynaria"