O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia

2016-04-9÷10

Pod takim tytułem organizowane są w całej Polsce warsztaty w projekcie edukacyjnym adresowanym do nauczycieli przyrody i biologii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do myśliwych prowadzących zajęcia edukacyjne w szkołach. Na Opolszczyźnie warsztaty odbędą się w dniach 9-10 kwietnia 2016 r. w Technikum Leśnym w Tułowicach.

Głównym celem warsztatów jest pomoc w realizacji założeń programowych związanym z tematami dotyczącymi różnorodności biologicznej i wiedzy o rodzimej faunie. Zapoznaj się z plakatem promującym warsztaty

Projekt ten prowadzony jest przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w partnerstwie z Polskim Związkiem Łowieckim. Jak zapewniają organizatorzy warsztaty prowadzą specjaliści gotowi wyjaśnić wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na każde pytanie z tego zakresu.

Na Opolszczyźnie warsztaty odbędą się w dniach 9-10 kwietnia 2016 r. w Technikum Leśnym w Tułowicach. Prosimy o zapoznanie się z programem warsztatów metodycznych (I i II etap edukacyjny) zaplanowanych na 9 kwietnia i programem warsztatów metodycznych (III i IV etap edukacyjny) zaplanowanych na 10 kwietnia.

Każde koło łowieckie z Okręgu Opolskiego zobligowane jest do wydelegowania na warsztaty przynajmniej 1 myśliwego i 1 nauczyciela przyrody lub biologii ze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, z którą koło współpracuje. Udział w warsztatach i materiały warsztatowe są nieodpłatne.

Zgłoszenia na warsztaty szkoleniowe przyjmuje mailowo w ZO PZŁ w Opolu Kol. Jan Kowalski  j.kowalski@pzlow.pl do dnia 15 marca 2016 r.

 

 

Katarzyna Hutka

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"