Nowe zasady selekcji

2016-01-07
W dniu 15 grudnia 2015r. Naczelna Rada Łowiecka przyjęła nowe Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału  (Uchwała nr 14/2015 NRŁ z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału).

Przyjęte zasady wprowadzają szereg rewolucyjnych zmian w zakresie selekcji osobniczej i populacyjnej w stosunku do obecnie obowiązujących. Warto zapoznać się z nowymi rozwiązaniami, szczególnie rewolucyjne jest odejście od planowania łowieckiego w powiązaniu z klasami wieku u jeleniowatych, a także duża autonomia przekazana na szczebel Okręgowych Rad Łowieckich. Wydaje się, iż rozwiązania te pozwolą w znacznej mierze rozwiązać obecne problemy w gospodarowaniu populacjami, szczególnie populacjami jelenia. Zwracamy uwagę, iż uchwała, a co za tym idzie same zasady zaczną obowiązywać z chwilą wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Łowieckie.  

Wróć do działu"Aktualności"