Nowe regulacje prawne

2015-01-06

W dniu 17 grudnia 2014r. opublikowano dwa nowe akty prawne dotyczące łowiectwa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych  oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Obydwa rozporządzenia mają związek z wykonywaniem polowania na dziki. Pierwszy z cytowanych dokumentów znosi w Rocznych Planach Łowieckich dotychczasowy podział dzików na grupy płciowo wiekowe. W miejsce dotychczasowych grup (lochy, odyńce, warchlaki i pozostałe) pojawi się jedna pozycja: dziki. Rozporządzenie wprowadziło też dwie nowe przesłanki umożliwiające dokonywanie zmian w RPŁ i WŁPH. Dla ułatwienia pracy łowczych publikujemy opracowany przez nas tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Drugie rozporządzenie na okres dwóch lat (2015 i 2016) wydłuża okres polowań na lochy z dotychczasowego (od 15 sierpnia do 15 stycznia) na: od 15 maja do 15 lutego. Na terenie województwa podlaskiego okres ten wydłuża się na cały rok. Mamy nadzieję, że korzystając z nowych rozwiązań prawnych pozostaniemy wierni zasadą etyki łowieckiej.

Wróć do działu"Aktualności"