Nowe regulacje prawne – uzupełnienie

2017-08-14
We wpisie z dnia 4 sierpnia br. informowaliśmy Koleżanki i Kolegów o nowych aktach prawnych w obrębie łowiectwa, które ukazały się na przełomie miesiąca lipca i sierpnia. Istotnym dopełnieniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania (dopuszczenie celowników noktowizyjnych i termowizyjnych na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF) jest DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE, precyzyjnie określająca między innymi obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF. Z powyższego wynika jednoznacznie, iż na Opolszczyźnie użycie takich celowników stanowi naruszenie prawa. Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu zaleca wszystkim myśliwym zapoznanie się z w/w decyzją wykonawczą.

Wróć do działu"Aktualności"