Nowe Prawidła Strzelań Myśliwskich PZŁ i nie tylko

2020-06-03

ZO PZŁ w Opolu w zakładce Strzelectwo / Prawidła szereg dokumentów związanych z nowymi zasadami doskonalenia umiejętności strzeleckich i Prawidła Strzelań Myśliwskich. Znajdziemy tam między innymi Zasady doskonalenia umiejętności strzeleckich w PZŁ, Prawidła strzelań myśliwskich obowiązujące od 9 marca 2020 r., Prawidła strzelań myśliwskich PZŁ – 5-cio bój z Osią praktyczną, a także nowe wzory makiet do strzelań myśliwskich. Zapraszamy do lektury.

Wróć do działu"Aktualności"