Nowe legitymacje członkowskie PZŁ

2016-01-04

ZO PZŁ w Opolu informuje, iż zgodnie z Ogólnikiem ZG PZŁ w Warszawie Nr 29/IT/2015 z 7 grudnia 2015 r., ze względów organizacyjnych  w latach 2016 – 2018 planuje się sukcesywną wymianę legitymacji   członków PZŁ. Wymiana jest spowodowana aktualizacją i weryfikacją danych osobowych myśliwych do systemu informatycznego PZŁ ”ŁwP”,  w tym także dodanie aktualnego zdjęcia.

Z naszej strony można pobrać druk DANE OSOBOWE MYŚLIWEGO-AKTUALIZACJA.PDF  i wypełnić czytelnym pismem odręcznym, lub pobrać druk DANE OSOBOWE MYŚLIWEGO-AKTUALIZACJA.DOC  przeznaczony do edycji na komputerze. Ponadto na nośniku magnetycznym (płyta CD lub USB) należy dostarczyć zdjęcie myśliwego wykonane jak do paszportu czy nowego dowodu osobistego. Sposób wykonania zdjęcia szczegółowo opisano na stronie OBYWATEL.GOV.PL Parametry techniczne zdjęcia zestawiono poniżej

 

OPIS

 

SYMBOL

 

Dopuszczalny format pliku graficznego

JPEG

Przestrzeń barw

RGB

Głębia kolorów

24 bity

Rozdzielczość zdjęcia

zalecana 480 x 640 pikseli

Stosunek wysokości zdjęcia do szerokości zdjęcia

< 1,25..1,34 >

 

 

Prosimy o przesyłanie przez koła tylko kompletnych dokumentów (dane osobowe oraz zdjęcia) macierzystych członków koła. TERMIN PRZYGOTOWANIA i PRZESŁANIA MATERIAŁÓW – 31 maj 2016 r. Aktualizacja danych jest zgodna z § 7 ust 2 pkt 1; § 12 pkt 5; § 13 pkt 5.Statutu PZŁ, oraz Uchwałą NRŁ nr 41/2007 z późniejszymi zmianami.

Dotychczasowe legitymacje, w których skończyła się możliwość przedłużania ich ważności zachowują ważność tylko w przypadku, kiedy zostanie wbita pieczątka na stronie – ADNOTACJE – o potwierdzeniu opłacenia składki na 2016 rok.

Prosimy zatem o dostarczanie legitymacji PZŁ przez przedstawicieli kół łowieckich po uprzednim dostarczeniu listy zbiorczej opłaconych składek na 2016 rok.

Wróć do działu"Aktualności"