Narada prezesów i łowczych

2016-08-29

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w uzgodnieniu z ORŁ w Opolu działając na podstawie § 133 Statutu Zrzeszenia PZŁ zwołuje na dzień 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 naradę dla Prezesów i Łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie województwa opolskiego.


Narada odbędzie się w Sali konferencyjnej „OSTRÓWEK” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14.

Planowany program narady:
1. Rozpoczęcie narady i powitanie zaproszonych gości.
2. Zmiany w Polskim Związku Łowieckim.
3. Zmiany w Ustawie Prawo łowieckie w związku z jej nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. w zakresie szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody w plonach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz utworzeniu Funduszu Odszkodowawczego.
4. Realizacja RPŁ w odniesieniu do WŁPH 2007 – 2017 oraz przedstawienie zasad sporządzenia WŁPH na 2017 – 2027.
5. Przerwa na poczęstunek.
6. Przygotowanie kategoryzacji obwodów łowieckich w 2017 roku oraz procedury odnowienia dzierżaw obwodów łowieckich.
7. Sprawy bieżące i organizacyjne na szczeblu Okręgu PZŁ OPOLE.
8. Przedstawienie Porozumienia pomiędzy GDOŚ a PZŁ w zakresie wprowadzenia do stosowania na podstawie instrukcji reguł postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego Castor fiber na terenach obwodów łowieckich
9. Dyskusja.
10. Zakończenie narady.

Czas trwania narady przewidujemy od godz. 16:00 – 19:00 (19:30).
Ze względu na wagę omawianych tematów liczymy na niezawodny udział w spotkaniu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"