Narada Prezesów i Łowczych

2014-05-18

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w uzgodnieniu z ORŁ w Opolu organizuje w dniu 8 czerwca 2015r. (poniedziałek) naradę dla Prezesów i Łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie województwa opolskiego.

Narada odbędzie się w Sali konferencyjnej „OSTRÓWEK” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14, rozpoczęcie o godz. 16:00. Planowana tematyka narady obejmuje między innymi:

  1. Rozpoczęcie i przywitanie gości oraz zebranych.
  2. Informacja przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Opolu o stanie prac na nowelizacją Ustawy Prawo łowieckie i wynikającymi zmianami w najbliższym czasie.
  3. Informacja Prezydium ORŁ i ZO PZŁ w Opolu o przygotowaniu do Okręgowego Zjazdu Delegatów w dniu 12 lipca 2015 r.
  4. Ogólna ocena i przebieg Walnych Zgromadzeń w kołach łowieckich w 2015 r.
  5. Sprawy bieżące.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"