Narada łowczych w Bierkowicach

2015-01-26

W poniedziałek 26 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu odbyła się narada łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie opolskiego okręgu PZŁ. Naradę, połączoną ze szkoleniem, zorganizował Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu we współpracy z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w OPOLU.

W naradzie, oprócz łowczych uczestniczyli przedstawiciele służb weterynaryjnych z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Opolu Panem Bogusławem Krasowskim, nadleśniczowie opolskich nadleśnictw, koordynatorzy rejonów hodowlanych O I, O II, O III, O IV i K III, oraz Główny specjalista ds. Gospodarki Rybackiej i Łowiectwa w RDLP w Katowicach Pan Adam Albertusiak. Naradę otworzył Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Opolu Pan Bogusław Krasowskim który wyraził podziękowania dla wszystkich kół Opolszczyzny za współpracę w niedawno zakończoną akcję monitoringu odstrzelonych lisów na poziom przyjęcia szczepionki oraz stopień uodpornienia. Przedstawiciele weterynarii przedstawili niezwykle ciekawe prezentacje na temat aktualnego zagrożenia afrykańskim pomorem świń oraz zasadami badania odstrzelonych dzików na obecność włośnia. W dalszej kolejności omówiono tematy związane z ostatnimi zmianami w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Łowieckie, kontrolą gospodarki łowieckiej prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli, zbliżającą się inwentaryzacją zwierzyny i okresem sporządzania rocznych planów łowieckich. Dużo uwagi poświęcono właściwemu prowadzeniu dokumentacji w kołach łowieckich. Poruszono również temat tegorocznych walnych zgromadzeń członków w kołach, oraz przygotowań do okręgowego zjazdu delegatów.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fotoreportażu z narady.

Tekst i zdjęcia Marek Bocianowski

Wróć do działu"Aktualności"