Myśliwi pomagają

2018-12-10

Myśliwi pomagają – to hasło akcji, którą rozpoczynamy na szerszą skalę. Chcemy, aby opinia publiczna dowiedziała się o licznych działaniach prowadzonych przez myśliwych w całej Polsce.


Nasze koleżanki i koledzy każdego dnia pomagają potrzebującym. Organizują własne akcje, włączają się w lokalne inicjatywy. Pokażmy, że te działania mają naprawdę ogromną skalę. Tą drogą Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu pragnie włączyć się w akcję zbierania informacji ze wszystkich kół o inicjatywach, które wpisują się w hasło „myśliwi pomagają”. Aby ułatwić komunikację, Zarząd Główny PZŁ utworzył dedykowany adres mailowy: mysliwipomagaja@pzlow.pl. Powstała też nowa zakładka na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego.
Wszystkie przesłane do nas zgłoszenia wraz ze zdjęciami będziemy publikować na stronie internetowej PZŁ, w zakładce „Myśliwi pomagają”. Cyklicznie będziemy też podsumowywać te działania – w postaci komunikatów prasowych i publikacji w mediach. Więcej informacji można uzyskać z okólnika ZG PZŁ nr 47_BPiP_2018 z 7 grudnia 2018 r.

Wróć do działu"Aktualności"