Międzynarodowy Konkurs Dzikarzy dla gończych słowackich Kopov

2017-04-01
W dniu 1 kwietnia br. na zagrodzie dziczej w Opolu-Grudzicach odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Dzikarzy dla gończych słowackich Kopov.

Zgłoszenia wraz ze skanem rodowodu (tylko strona z pełnymi danymi psa) proszę kierować do Zarządu PZŁ w Opolu do dnia 12 marca 2017 r. formularz zgłoszeń na stronie w zakładce Kynologia.
Opłata za udział w konkursie:
- 100 złotych dla myśliwych
- 150 złotych dla pozostałych
- 40 euro dla obcokrajowców
Wpłaty proszę wysyłać na konto Zarządu Okręgowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2017 r, z wpisem Międzynarodowy Konkurs Dzikarzy. Brak wpłaty w wymienionym terminie będzie skutkował nie przyjęciem psa na konkurs. Ponadto wpłata nie będzie zwracana w chwili rezygnacji lub nie uczestnictwa w konkursie.
Na konkurs przewodnik psa zgłasza się z oryginałem rodowodu, opłaconą składką Związku Kynologicznego na 2017 rok, książeczką zdrowia psa z ważnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, a myśliwi dodatkowo z legitymacją PZŁ.
Obsada sędziowska: Zbigniew Skrzek, Wojciech Galwas, Jakub Rudziński, Tadeusz Wójcik i Grzegorz Lietz.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"