Marek Bocianowski

Marek Bocianowski: leśnik, absolwent Technikum Leśnego w Tułowicach (1987) i Wydziału Leśnego na Akademii Rolniczej w Poznaniu (1992). Od 1992 roku zawodowo związany z leśnictwem: zatrudniony w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu (1992-1993), a od 1993 w Nadleśnictwie Opole, gdzie od roku 2003 pełni obowiązki zastępcy nadleśniczego. Jako specjalista służby leśnej związany zawodowo z łowiectwem: nadzór nad gospodarką łowiecką kół, ocena trofeów łowieckich.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1991 roku, początkowo w KŁ Nr 3 „Dzik” w Niemodlinie, a od roku 1994 w KŁ Nr 3 „Lis” w Opolu. W KŁ Nr 3 „Lis” pełnił funkcje w zarządzie koła: podłowczego (1998-2000), sekretarza (2000-2005), a od 2005 prezesa. Delegat na trzy kolejne okręgowe zjazdy delegatów, członek Okręgowej Rady Łowieckiej od 2005 roku.

Od 2001 roku aktywnie działa na szczeblu opolskiego okręgu PZŁ. Od 2001 członek Komisji Szkoleniowej i Komisji Egzaminacyjnej, od 2004 członek Komisji Etyki, Tradycji i Propagowania Łowiectwa, od 2010 Przewodniczący Komisji Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich. W latach 2001-2010 Sekretarz Komisji Strzelectwa Myśliwskiego.

Fotografuje, pisze do prasy leśnej i łowieckiej, aktywny myśliwy.

Wróć do działu"Autorzy"