Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienie selekcjonerskie

2013-10-28

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie.

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienie selekcjonerskie odbędzie się w dniach od 28 do 31 października 2013 r. Rozpoczęcie kursu w dniu 28 października 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4. Kurs jest obowiązkowy, odpłatność za kurs wynosi 300,00 PLN, płatne w dniu rozpoczęcia kursu. Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu, odpłatność za egzamin wynosi 200,00 PLN.

Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata – (Zapis w § 4 ust. 3 pkt. 3Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania). Zapoznaj się ze szczegółowym planem kursu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"