Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienie selekcjonerskie

2015-10-11÷18
Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

W dniach od 11 do 14, oraz 17 i 18 października 2016 r. Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie.
Celem zapewnienia sprawnego pod względem organizacyjnym przeprowadzenia kursu przyjmujemy zapisy do maksymalnej ilości osób ustalonej przez organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń.
Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57.
Kurs jest OBOWIĄZKOWY.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym planem kursu. Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe. Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu.
Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"