Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienie podstawowe

2015-10-2÷12

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

Celem zapewnienia sprawnego i organizacyjnego przeprowadzenia kursu przyjmujemy zapisy w ilości ostatecznej ustalonej przez organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń.

Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57.

W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na w/w termin czy na kolejny, który odbędzie się w dniach 16 – 26 października 2015 r.

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia podstawowe odbędzie się w dniach 2 – 12 października 2015 r.

Rozpoczęcie kursu w dniu 2 października 2015 r. ( piątek ) o godz. 14:30 w siedzibie ZO PZŁ w Opolu przy ul. Malczewskiego 4.

Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:

  • w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
  • pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią oraz praktycznego treningu strzeleckiego  - 1 dzień roboczy.

 

Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.

Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata z macierzystym ZO PZŁ (wg. miejsca zameldowania).

Szczegółowy plan kursu zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe.

 

Kurs jest OBOWIĄZKOWY.

 

Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu.

Do egzaminu  zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty:

  1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania ( druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).
  2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w § 18 Statutu Zrzeszenia PZŁ.
  4. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"