Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienie podstawowe do wykonywania polowania

2013-10-11÷21

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

Rozpoczęcie kursu w dniu 11 października 2013 r. (piątek) o godz. 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4. Ze względów organizacyjnych odbędzie się tylko jedna sesja kursu. Założony limit (45 osób) jest ostateczny. Kolejne zgłoszenia zostaną przyjęte na sesję wiosenną w roku 2014. Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat osobiście zgłaszając się telefonicznie w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Opolu (tel. 77-453-84-56/57). Wykłady na kursach w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela rozpoczynają się o godz. 9.00, a w pozostałe dni o godz. 14.30.

Kurs jest obowiązkowy, odpłatność za kurs wynosi  680,00 PLN  płatne w dniu rozpoczęcia kursu.

Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu. Odpłatność za egzamin wynosi 430,00 PLN. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie ci kursanci, którzy ukończyli roczny staż w kole łowieckim lub OHZ i uzyskali pozytywną opinię. Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata w Zarządzie Okręgowym PZŁ (wg miejsca zameldowania) i złożyli następujące dokumenty:

  1. Pisemny wniosek o złożenie egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania;
  2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. Zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;
  4. Dzienniczek stażysty;

Powyższe dokumenty należy złożyć w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu do dnia rozpoczęcia egzaminu. Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe. Kandydaci na myśliwych z innych okręgów mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ. Zapoznaj się ze szczegółowym planem kursu,  oraz pismem ZO PZŁ w Opolu skierowanym do kandydatów.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"