Kurs na uprawnienia selekcjonerskie

28-31 marca 2011 r.

Kurs na uprawnienia selekcjonerskie odbędzie się w dniach 28÷31 marca 2011 r. Rozpoczęcie kursu w dniu 28 marca 2011 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w siedzibie Okręgowego PZŁ w Opolu, ul. Malczewskiego 4. Kurs jest obowiązkowy. Odpłatność za kurs wynosi 300,00 PLN płatne w dniu rozpoczęcia kursu. Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie kursu. Odpłatność za egzamin wynosi 200,00 PLN. Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"