Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

2020-04-17÷30

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w dniach od 17 do 30 kwietnia br. organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

Warunkiem przyjęcia na kurs będzie dokonanie wpłaty w wysokości 1350,00 PLN na n/w konto w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2020 r. :

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY w Opolu

ul. Strzelecka 80D

45 – 525 OPOLE

SANTANDER BANK POLSKA S.A. – Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639.

Rozpoczęcie kursu w dniu 17 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz. 14:30 w Centrum Edukacji Łowieckiej i siedzibie ZO PZŁ w Opolu przy strzelnicy myśliwskiej w Opolu ul. Strzelecka 80d.

Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:

• w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,

• pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią i praktycznego treningu strzeleckiego oraz zajęć terenowych z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem kursu.

Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ. Przypominamy, iż data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata w macierzystym ZO PZŁ (wg. miejsca zameldowania lub zamieszkania na podstawie złożonego oświadczenia).
Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe.
Kurs jest OBOWIĄZKOWY.
Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu.
Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty:

  1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania (druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).

  2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w § 18 Statutu Zrzeszenia PZŁ.

  4. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

Wróć do działu"Zapowiedzi"