Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

2018-03-16÷29
Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w dniach od 16 do 29 marca br. organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

Celem zapewnienia sprawnego, pod względem organizacyjnym, przeprowadzenia kursu, przyjmujemy zapisy na kurs. Ilości kursantów ostatecznie ustali organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń. Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57.
W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na w/w termin czy na kolejny, który odbędzie się warunkowo w dniach 13 – 26 kwietnia 2018 r., bądź zainteresowany zostanie skierowany na jesienną sesję szkoleniową w roku 2018.
Rozpoczęcie kursu w dniu 16 marca 2018 r. ( piątek ) o godz. 14:30 w siedzibie ZO PZŁ w Opolu przy ul. Malczewskiego 4.
Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:
• w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
• pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią i praktycznego treningu strzeleckiego oraz zajęć terenowych z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem kursu [link do pliku plan_kursu_podstawowego_wiosna_2018_I_tura.pdf]. Można również zapoznać się z planem ewentualnej II tury kursu.
Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ. Przypominamy, iż data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata z macierzystym ZO PZŁ ( wg. miejsca zameldowania lub zamieszkania na podstawie złożonego oświadczenia ).

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"