Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

2016-03-11÷21

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

Celem zapewnienia sprawnego, pod względem organizacyjnym, przeprowadzenia kursu, przyjmujemy zapisy na kurs. Ilości kursantów ostatecznie ustali organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń. Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57.

W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na kurs w dniach 11-21 marca, czy na kolejny, który odbędzie się ewentualnie się w dniach 1 – 11 kwietnia 2016 r., bądź zainteresowany zostanie skierowany na jesienną sesję szkoleniową.

 

Rozpoczęcie kursu w dniu 11 marca 2016 r. ( piątek ) o godz. 14:30 w siedzibie ZO PZŁ w Opolu przy ul. Malczewskiego 4.

Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:

  • w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
  • pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią i praktycznego treningu strzeleckiego oraz zajęć terenowych z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego – 2 dni robocze.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem kursu tury I, oraz szczegółowym planem kursu ewentualnej tury II,

Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ. Przypominamy, iż data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata z macierzystym ZO PZŁ ( wg. miejsca zameldowania ).

Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe.

Kurs jest OBOWIĄZKOWY.

Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu.

Do egzaminu  zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty:

  1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania (druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).
  2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  3. 3.       Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w § 18 Statutu Zrzeszenia PZŁ.
  4. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"