Krajowy Zjazd Delegatów uchwalił Statut PZŁ

2019-02-18

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż w dniu 16 lutego odbył się XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ.

Obrady odbyły się w obiektach konferencyjnych Lasów Państwowych w Sękocinie Starym pod Warszawą. Obrady zjazdu zdominowane były tematem uchwalenia nowego Statutu PZŁ w oparciu o projekt przygotowany (zgodnie z zapisami znowelizowanej w 2018r. ustawy Prawo Łowieckie) przez Komisję Statutową Naczelnej Rady Łowieckiej. Konieczność opracowania w niespełna dwa miesiące projektu statutu godzącego zapisy Prawa Łowieckiego z często rozbieżnymi oczekiwaniami różnych środowisk myśliwskich było zadaniem niezwykle trudnym, a wręcz niewykonalnym. Dlatego, działając pod presją ram czasowych zakreślonych przepisami Prawa Łowieckiego przegłosowano projekt statutu wraz z całym pakietem autopoprawek Komisji Statutowej NRŁ, a podjęta uchwała zjazdowa dała otwartą drogę do doskonalenia tego dokumentu w ciągu najbliższych miesięcy (zobowiązano NRŁ zwołania nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów do dnia 30 września 2019 celem przedstawienia poprawionego projektu Statutu).
Nasz okręg reprezentowali Koledzy: Bocianowski Marek, Wojciech Dudik, Zdzisław Dzwonnik, Dariusz Hutka, Jarosław Kuźmiński, Wojciech Plewka i Hubert Wiśniewski. Zaprezentowali oni stanowisko wypracowane w trakcie narady prezesów i łowczych Opolszczyzny z dnia 12 lutego br., czyli poparcie projektu w pełni świadomości jego wad i ułomności, ale gwarantującego zachowanie zasadniczych pryncypiów i demokracji w naszym Zrzeszeniu.
Warto podkreślić również wielogodzinny udział w zjeździe w charakterze gościa, Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka. Wypowiedzi ministra świadczyły iż jest głęboko i autentycznie zaznajomiony z projektem statutu, a jego uwagi techniczne ułatwiły wybrnięcie z kilku impasów. Wystąpienie Pana Ministra spotkało się ciepłym przyjęciem delegatów i dało autentyczną nadzieję na lepsze jutro, o co w ostatnich miesiącach było trudno.
Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z Krajowego Zjazdu Delegatów.

Wróć do działu"Aktualności"