Konkurs Dzikarzy – Święciny

Komisja Kynologiczna ORŁ w Opolu skorzystała z gościnności Nadleśniczego Nadleśnictwa Kluczbork Pawła Pypłacza i na terenie Nadleśnictwa Kluczbork, w miejscowości Święciny odbył się w dniu 21 kwietnia 2012 r. konkurs pracy dzikarzy.

W konkursie udział wzięło udział 27 psów następujących ras:  gończy polski, jamnik szorstkowłosy standard, ogar polski, alpejski gończy krótkonożny, gończy słowacki, niemiecki terier myśliwski, płochacz niemiecki, mały gończy gaskoński. Pracę dzikarzy oceniał skład sędziowski:

Jan Kierznowski – sędzia główny, Wojciech Galwas, Jerzy Karaszewski, Marian Paweł Bocianowski, Wojciech Burski, Grzegorz Lietz.

Po trudnych zmaganiach w dziczej zagrodzie i na ścieżkach tropowych komisja przyznała:

w klasie dzikarzy

dyplom I°  14 dyplomów

dyplom II°    6 dyplomów

dyplom III° 1 dyplom.

Lokatę 1. z wynikiem 160 pkt., wniosek na CPC oraz nagrodę ZO PZŁ przyznano  psu TROK Rawicka Sfora, własność – Bartosz Maciak;

Lokatę 2. z wynikiem 160 pkt. oraz nagrodę ZO PZŁ przyznano  psu OBÓJ  na Otoku, własność – Sylwester Borowiecki;

Lokatę 3. z wynikiem 154 pkt. oraz nagrodę ZO PZŁ przyznano  psu ZEW  z Doliny Łagiewniczanki, własność – Mariusz Radecki.

Wyrazy podziękowania za pomoc w przygotowaniu Konkursu należą Kol. Witoldowi Cieplikowi, który zadbał za część logistyczną konkursu, a także Kol. Maćkowi Kopiowi za przygotowanie ścieżek tropowych.

Zapraszamy do zapoznania się z fotoreportażem tutaj >>>

Zwycięzcy konkursu dzikarzy w Święcinach.

Fot. Katarzyna Hutka

Wróć do działu"Imprezy kynologiczne"