Komisja odwoławcza oraz wycena medalowa

4 kwietnia 2011 r.

W dniu 4 kwietnia 2011 w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie ZO PZŁ w Opolu przy ul. Malczewskiego 4 pracować będzie Komisja Odwoławcza Oceny Trofeów Łowieckich. Wszyscy, którzy nie zgadzają się z ustaleniami Komisji Oceny Trofeów Łowieckich, a dopełnili wymogu wcześniejszego złożenia odwołania, będą mieli okazję przedstawić swoje wątpliwości. W tym samym czasie pracować będzie Komisja Wyceny Medalowej. Wycenione zostaną nasze najlepsze trofea z sezonu 2010/2011.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"