Jesienna sesja szkoleniowa

2020-07-13
Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje iż po przerwie spowodowanej stanem epidemiologicznym, w dniach od 9 października do 22 października br. organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania, a w dniach od 21 października do 28 października br. dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie.

Kurs dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania:
Termin 9 – 22 październik 2020 r.
Rozpoczęcie 9 października (piątek) o godz. 14:30 w Centrum Edukacji Łowieckiej i siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu przy strzelnicy myśliwskiej, ul. Strzelecka 80d.
Warunkiem przyjęcia na kurs będzie dokonanie wpłaty w wysokości 1350,00 PLN na konto SANTANDER BANK POLSKA S.A. – Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639 w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2020 r.
Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:
w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
w pozostałe dni od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią i praktycznego treningu strzeleckiego oraz zajęć terenowych z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego – 4 dni robocze,
Kurs jest OBOWIĄZKOWY
Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ.
Data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata w macierzystym ZO PZŁ (wg. miejsca zameldowania).
Terminy egzaminów i odpłatność zostanie podane w trakcie kursu.
Na kursie kandydaci otrzymają n/w materiały szkoleniowe:
Statut PZŁ ( aktualny )
Regulamin polowań ( aktualny ) i Zasady Etyki Łowieckiej,
Prawo łowieckie – tekst jednolity.

Kurs dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie
Termin 21 – 23; 26 – 28 październik 2020 r.
Rozpoczęcie 21 października ( środa ) od godz. 14:30 w Centrum Edukacji Łowieckiej i siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu przy strzelnicy myśliwskiej, ul. Strzelecka 80d.
Kurs jest obowiązkowy.
Warunkiem przyjęcia na kurs będzie dokonanie wpłaty w wysokości 550,00 PLN na konto SANTANDER BANK POLSKA S.A. – Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639 w nieprzekraczalnym terminie do 19 października 2020 r.:
Na kursie kandydaci na selekcjonerów otrzymają n/w materiały szkoleniowe:
Kryteria odstrzału selekcyjnego samców zwierzyny płowej i muflonów wynikające z bieżącego aktu normatywnego PZŁ oraz inne materiały pomocnicze,
Terminy egzaminów i odpłatność zostanie podane w trakcie kursu,
Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata – Zapis w § 4 ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

Wróć do działu"Aktualności"