Jesienna sesja szkoleniowa

2018-08-08

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w dniach od 28 września do 11 października br. organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania, a w dniach od 23 do 30 października br. dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie.

Kurs dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania
Celem zapewnienia sprawnego, pod względem organizacyjnym, przeprowadzenia kursu, przyjmujemy zapisy na kurs. Ilości kursantów ostatecznie ustali organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń. Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57.
W trakcie zgłaszania zainteresowany zostanie poinformowany, czy zakwalifikował się na w/w termin czy na kolejny, który odbędzie się warunkowo w dniach 12 – 25 października 2018 r., bądź zainteresowany zostanie skierowany na wiosenną sesję szkoleniową w roku 2019.
Rozpoczęcie kursu w dniu 28 wrzesień 2018 r. (piątek) o godz. 14:30 w siedzibie ZO PZŁ w Opolu przy ul. Malczewskiego 4.
Wykłady na kursach odbywają się odpowiednio:
• w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 9:00,
• pozostałe od godz. 14:30 z wyłączeniem praktycznych zajęć na strzelnicy z zakresu obchodzenia się z bronią i praktycznego treningu strzeleckiego oraz zajęć terenowych z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego.
Szczegółowym plan kursu, zostanie podany w terminie późniejszym.

Stażyści z pozostałych okręgów PZŁ mogą zostać przyjęci na szkolenie po uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego ZO PZŁ. Przypominamy, iż data rozpoczęcia stażu liczy się od dnia zarejestrowania deklaracji kandydata z macierzystym ZO PZŁ (wg. miejsca zameldowania lub zamieszkania na podstawie złożonego oświadczenia).
Na kursie kandydaci otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe.
Kurs jest OBOWIĄZKOWY.
Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu.
Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie kursanci, którzy ukończyli roczny staż w KŁ lub OHZ i uzyskali POZYTYWNE jego zaliczenie i złożą n/w dokumenty:

1. Pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania (druk otrzymają zainteresowani w trakcie trwania kursu).

2. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Zaświadczenie o POZYTYWNIE odbytym rocznym stażu w KŁ lub OHZ lub dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu na podstawie zapisu wym. w § 18 Statutu Zrzeszenia PZŁ.

4. Dzienniczek stażysty – uzupełniony zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

Kurs dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie

Celem zapewnienia sprawnego, pod względem organizacyjnym, przeprowadzenia kursu, przyjmujemy zapisy na kurs. Ilości kursantów ostatecznie ustali organizatora, a o przyjęciu na kurs w w/w terminie decyduje kolejność zgłoszeń. Chęć uczestnictwa w kursie dokonuje kandydat OSOBIŚCIE zgłaszając się telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu pod nr tel. 77 453 84 56 / 57.
Kurs jest OBOWIĄZKOWY.

Szczegółowym plan kursu, zostanie podany w terminie późniejszym.
Terminy egzaminów zostaną podane w trakcie trwania kursu.
Do egzaminu zostaną dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej 3 lata.

Wróć do działu"Aktualności"