Wskaźniki do RPŁ na sezon 2012/2013

Komisja Hodowlana przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Opolu opracowała Wskaźniki do opracowania rocznych planów łowieckich (RPŁ) na sezon 2012/2013 w Okręgu Opolskim

Wskaźniki do opracowania rocznych planów łowieckich (RPŁ)

na sezon 2012/2013 w Okręgu Opolskim

Planowany przyrost zrealizowany dla JELENIA-do 70% stanu wiosennego łań

Struktura pozyskania:

a/ w grupach płci:

-byki        do 20%

-łanie      dopełnienie do 100%

-cielęta    do 40%

b/ byki w klasach wieku:

I klasa wieku (2-5rok życia)         do 40%

II klasa wieku (6-10 rok życia)    dopełnienie do 100%

III klasa wieku ( 11 lat i starsze) 20%

SARNA- przyrost zrealizowany – do 30% wiosennej populacji

struktura pozyskania:

a/ w grupach płci

rogacze    do 45%

kozy    uzupełnienie do 100%

koźlęta     do 15%

b/ rogacze w klasach wieku:

I klasa wieku ( 2-3 rok życia)    do 30%

II klasa wieku ( 4 rok życia i starsze )    dopełnienie do 100%

 

W Rocznym Planie Łowieckim na sezon  2012/2013, plan pozyskania rogaczy uzgadniany będzie maksymalnie do ilości wykonanego pozyskania kóz w sezonie poprzednim tj. 2011/2012.

DZIK – przyrost zrealizowany – do 150% populacji wiosennej, pozyskanie do wysokości planowanego pozyskania w sezonie 2011/2012.

Proponowane wskaźniki określają górne granice pozyskania, którego rozmiar w każdym obwodzie winien być analizowany indywidualnie, dotyczy to szczególnie sarny, zająca i kuropatwy.


Artykuł w formacie pdf do pobrania:

Wróć do działu"Bez kategorii and HODOWLA"