Istotna zmiana definicji osobnika selekcyjnego

2018-08-29

Koleżanki i Koledzy. Uchwała 50/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24 lipca 2018r, wprowadziła istotną zmianę w definicji osobnika selekcyjnego u poszczególnych gatunków zwierzyny płowej i muflonów.

Dotychczas pozyskane osobniki o selekcyjnych cechach poroża i ślimów po osiągnieciu wieku wyznaczonego dla osobników łownych byłyby oceniane jako nieprawidłowy odstrzał, np. parostki o formie widłaka w 6 porożu należałoby ocenić na punkt czerwony — odstrzał nieprawidłowy. Ze względu hodowlanego taka ocena jest niewłaściwa. Po zmianie osobnik o formie selekcyjnej dla wieku poprzedzającego wiek wyznaczony dla osobnika łownego, jest selekcyjnym nawet jeśli wiek ten przekroczy.

Opracował Kol. Marek Bocianowski – Przewodniczący Komisji Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich w uzgodnieniu z Zarządem Okręgowym PZŁ w Opolu

Wróć do działu"Aktualności"