Informacja dla kandydatów do PZŁ którzy zaliczyli egzamin w sesji WIOSENNEJ 2017 r.

2017-06-09

Procedurę przyjęcia do PZŁ rozpoczynamy najwcześniej od 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) z zachowaniem n/w warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie PZŁ.

 1. Zainteresowany przed podjęciem Uchwały przez ZO PZŁ w Opolu o przyjęciu w poczet członków PZŁ jest zobowiązany do uiszczenia n/w kwot oraz przekazać do ZO PZŁ w Opolu n/w dokumenty:
  1. Deklaracja członkowska do PZŁ – przygotowuje i wypełnia ZO PZŁ w Opolu;
  2. Zaświadczenie o nabyciu uprawnień do wykonywania polowania – przygotowuje i wypełnia ZO PZŁ w Opolu;
  3. Kserokopia dowodu tożsamości;
  4. Zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa wymienione w Ustawie Prawo łowieckie – aktualne;
  5. Wypełnienie aktualizacji danych osobowych (formularz w załączeniu) i przekazanie zdjęcia legitymacyjnego w formie elektronicznej (z zachowaniem zasad określonych dla zdjęć paszportowych) lub papierowej;

Parametry techniczne dla zdjęcia w formie elektronicznej:

OPIS

SYMBOL

Dopuszczalny format pliku graficznego

JPEG

Przestrzeń barw

RGB

Głębia kolorów

24 bity

Rozdzielczość zdjęcia

zalecana 480 x 640 pikseli

Stosunek wysokości zdjęcia do szerokości zdjęcia

< 1,25..1,34 >

 

Złożenie powyższych dokumentów w biurze ZO PZŁ w Opolu i wpłaty n/w kwot  oraz osobiste podpisanie deklaracji członkowskiej PZŁ będzie wymagane do rozpatrywania przyjęcia do PZŁ na najbliższym posiedzeniu ZO PZŁ w Opolu.

 

 1. Dokonuje wpłaty tytułem:
  1. wpisowego do PZŁ w kwocie            960,00 PLN
  2. składki członkowskiej w kwocie        357,00 PLN
  3. Wydanie Leg. PZŁ                                30,00 PLN

Razem:           1347,00 PLN

 

Wpłat dokonujemy w kasie ZO PZŁ w Opolu (podczas składania w/w dokumentów) lub na konto: BZ WBK SA. I  O / Opole  Konto 19  1090 2138 0000 0005 5600 0639 z podaniem informacji – IMIĘ i NAZWISKO – NOWOSTĘPUJĄCY do PZŁ– WIOSNA 2017 r.

O szczegółach odbioru poszczególnych dokumentów po odbytym posiedzeniu ZO PZŁ w Opolu zainteresowani zostaną powiadomieni przy ich składaniu w sekretariacie ZO PZŁ w Opolu.

Pozdrawiam
Darz Bór

Kol. Jan KOWALSKI
St. Instruktor ZO PZŁ w Opolu

tel / fax – 77 453 84 56 / 57

tel . kom.  505 755 609

e-mail: j.kowalski@pzlow.pl

Wróć do działu"Aktualności"