Egzamin uzupełniający dla obywateli UE jesiennej sesji egzaminacyjnej

2016-12-05
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy uzupełniający dla uzyskania podstawowych /selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

TERMINY EGZAMINÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DLA UZYSKANIA PODSTAWOWYCH / SELEKCJONERSKICH UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA POLOWANIANA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
05.12.2016 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

1) pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego;
3).dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

Opłata za egzamin wynosi:
- uprawnienia podstawowe 290,- zł.
- uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie 490,- zł.

Płatne do dnia 30 listopada 2016 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"