Egzamin poprawkowy na uprawnienia selekcjonerskie wiosennej sesji egzaminacyjnej

2017-06-28


Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przypomina o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzamin poprawkowy do uzyskania uprawnień selekcjonerskich.

TERMINY EGZAMINU POPRAWKOWEGO NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE

28.06.2017 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2017 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każdą część.
Płatne do dnia 15 czerwca 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"