Egzamin na uprawnienia selekcjonerskie wiosennej sesji egzaminacyjnej

2016-06-9÷10

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień selekcjonerskich.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE

09.06.2016 r.  godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole

10.06.2016 r. godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

Do egzaminu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy złożą wniosek o egzamin do dnia 31 maja 2016r.

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

 

1)         Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2)         Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)         Dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywana polowania przez co najmniej 3 lata;

4)         Dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 r.

Opłata za egzamin wynosi 200,- zł.

Płatne do dnia 31 maja 2016 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

24.06.2016 r. godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

 

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2016 r.

Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każdą część.

Płatne do dnia 15 czerwca 2016 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"