Egzamin na uprawnienia selekcjonerskie wiosennej sesji egzaminacyjnej

2018-06-4÷5

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień selekcjonerskich.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE

4.06.2018 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole

5.06.2018 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin ustny –    siedziba ZO PZŁ Opole

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

 

1)            Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2)            Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)            Dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywana polowania przez co najmniej 3 lata;

4)            Dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki.

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2018 r.

Opłata za egzamin wynosi 200,- zł.

Płatne do dnia 21 maja 2018 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

25.06.2018 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

 

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018 r.

Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każdą część.

Płatne do dnia 15 czerwca 2018 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"