Egzamin na uprawnienia selekcjonerskie wiosennej sesji egzaminacyjnej

2017-06-12÷13


Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień selekcjonerskich.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE
12.06.2017 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole
13.06.2017 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

1) Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;
2) Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) Dokument potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywana polowania przez co najmniej 3 lata;
4) Dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.
Opłata za egzamin wynosi 200,- zł.
Płatne do dnia 31 maja 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

28.06.2017 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2017 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100,- zł. za każdą część.
Płatne do dnia 15 czerwca 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"